Rijbewijs kwijt door ernstige fouten in het verkeer

Wanneer rijbewijs kwijt?

U raakt uw rijbewijs kwijt door een ernstige verkeersfout. Lees wat wij kunnen doen om uw ingenomen rijbewijs eerder voor u terug te krijgen.

Automobilisten vragen ons vaak:” Wanneer raak ik mijn rijbewijs kwijt?”. Er zijn grofweg drie redenen waarom u uw rijbewijs kwijt kunt raken in het verkeer. In de eerste plaats kan uw rijbewijs worden ingenomen wanneer u rijdt onder invloed van alcohol. In de tweede plaats kan uw rijbewijs worden ingenomen als u de maximumsnelheid met meer dan 50 km/h overschrijdt.

Gevaarlijk verkeersgedrag (Artikel 5 vw)
Daarnaast is het mogelijk dat de politie uw rijbewijs invordert als u zich op een andere manier schuldig hebt gemaakt aan verkeersgevaarlijk gedrag (Artikel 5 WvW). In alle gevallen wordt uw rijbewijs door de politie ingevorderd en vervolgens minimaal twee maanden, maar doorgaans vier tot zes maanden door de Officier van Justitie ingehouden. U vraagt zich natuurlijk af of daar niets aan te doen is? In de meeste gevallen gelukkig wel!

Rijbewijs kwijt maar dringend nodig voor werk
Ook u behoort waarschijnlijk tot de groep mensen die hun rijbewijs dringend nodig hebben voor hun werk. Het niet kunnen rijden zorgt doorgaans direct voor flinke problemen. U kunt moeilijk of zelfs niet op uw werk komen als u uw rijbewijs kwijt bent. En als u de auto ook tijdens uw werk moet gebruiken, is het leed vaak helemaal niet te overzien. Gelukkig kunnen wij er in 90% van de gevallen voor zorgen dat u het rijbewijs weer sneller terugkrijgt. Hoe eerder u ons belt des te meer profijt heeft u van ons werk. Wacht dus niet te lang, maar neem contact op voor een vrijblijvende inschatting van uw zaak. 

Wanneer rijbewijs kwijt alcohol?

Met teveel alcohol achter het stuur: Rijbewijs kwijt!

Als de uitslag van de ademanalyse bij u hoger is dan 570 ug/l of hoger, moet u er vanuit gaan dat de politie overgaat tot invordering van uw rijbewijs. Bij een beginnend bestuurder ligt die grens al bij 350 ugl. Nadat het rijbewijs door de politie is ingevorderd, wordt het opgestuurd naar de Officier van Justitie. Deze zal binnen 10 dagen beslissen of het ingevorderde rijbewijs nog langer zal worden ingehouden. Het is niet zo dat deze beslissing ook binnen 10 dagen aan u moet worden meegedeeld. Daarvoor krijgt justitie langer de tijd. Wanneer uw rijbewijs ingevorderd is wegens het rijden met alcohol op, moet u er rekening mee houden dat het rijbewijs voor tenminste zes maanden ingehouden blijft.

Wanneer rijbewijs kwijt snelheid?

Veel te snel gereden? Rijbewijs kwijt!

Ook wanneer u de maximumsnelheid met meer dan 50 km/h heeft overschreden, zal de politie altijd overgaan tot invordering van uw rijbewijs. Ook in dit geval stuurt de politie het ingevorderde rijbewijs op naar de Officier van Justitie die binnen 10 dagen beslist dat het ingenomen rijbewijs zal worden ingehouden. Bij snelheidsovertredingen waarbij de maximumsnelheid met meer dan 50 km/h wordt overschreden, zal de Officier van Justitie het rijbewijs inhouden. U bent uw rijbewijs dan minsimaal 2 maanden kwijt. Bij nog hogere overschrijding van de maximumsnelheid of als er al eerder een veroordeling voor een forse snelheidsovertreding is geweest, kan dit oplopen tot vier of zelfs zes maanden. Neem in elk geval contact met ons op voor een vrijblijvend advies.

Ik raakte mijn rijbewijs kwijt door een snelheidsovertreding. Gelukkig konden de advocaten van rijbewijsingevorderd.nl mij snel weer op weg helpen. Erg goede service ervaren. P. van de H. Leeuwarden

Verkeersgevaarlijk gedrag en rijbewijs kwijt: Artikel 5 WvW

Ook een wheelie trekken, straatracen of ander verkeersgevaarlijk gedrag zoals bumperkleven, kan ertoe leiden dat u uw rijbewijs kwijt raakt.

Ook als er geen sprake is van alcoholgebruik of het rijden met een te grote snelheid, kan het rijbewijs ingevorderd worden door de politie. Gedacht moet worden aan bumper kleven bij hoge snelheid, wegraces of ander onverantwoord rijgedrag op de openbare weg. Ook als de politie er aan twijfelt of iemand wel geschikt is om een auto te besturen, kan het rijbewijs worden ingenomen. In zulke gevallen is niet van te voren te voorspellen of de Officier van Justitie het rijbewijs na de invordering nog langer zal inhouden. Het is verstandig om de beslissing van de Officier van Justitie af te wachten, zodat duidelijk is of het ingevorderde rijbewijs wordt teruggegeven of ingehouden. Rijbewijs kwijt? Nem contact op: 085 401 76 33

Wij helpen uw rijbewijs weer terug te krijgen

Of uw rijbewijs nu is ingevorderd wegens alcohol of ten gevolge van een te hoge snelheid maakt geen verschil. Wij kunnen u helpen om het rijbewijs weer terug te krijgen. Onze advocaten hebben jarenlange ervaring met het voeren van procedures over ingevorderde rijbewijzen. In de meeste gevallen slagen wij er in het ingenomen rijbewijs binnen enkele weken weer terug te krijgen. In de afgelopen 25 jaar hielpen wij meer dan duizend lotgenoten weer op weg. U wilt toch ook snel weer rijden? Bel vandaag nog voor een vrijblijvende inschatting van uw zaak. 

Ik wist pas echt wat het betekende, toen ik mijn rijbewijs kwijt was: wat een toestand! Gelukkig hielpen de advocaten van Rijbewijsingevorderd.nl mij om mijn rijbewijs binnen korte tijd terug te krijgen. Casper, (39) Sales manager autobedrijf

Rijbewijsingevorderd.nl: toonaangevend en succesvol

Verkeersrechtadvocaat Ronald Kool begon in 2005 zijn speciale website ‘Rijbewijsingevorderd.nl’. Sindsdien heeft 'Rijbewijsingevorderd.nl' heel veel zakelijke rijders weer snel op weg geholpen. Wilt u ook snel weer rijden? Neem dan vandaag nog contact op 085 401 76 33 of gebruik het formulier op de contactpagina.

Meer weten?

Neem eens contact op of bel:
085 401 76 33
of buiten kantooruren:
061709 1710