Rijbewijs ingevorderd | Wanneer rijbewijs kwijt?

Wanneer rijbewijs kwijt?

Lees hier waardoor u uw rijbewijs kwijtraakt en wat wij kunnen doen om uw ingenomen rijbewijs eerder voor u terug te krijgen.

Automobilisten vragen ons vaak:” Wanneer raak ik mijn rijbewijs kwijt?”. Er zijn grofweg twee redenen waarom automobilisten hun rijbewijs kwijtraken in het verkeer. In de eerste plaats worden rijbewijzen ingenomen wanneer bestuurders rijden onder invloed van alcohol. In de tweede plaats kunnen bestuurders die de maximumsnelheid met meer dan 50 km/h overschrijden, hun rijbewijs kwijtraken, doordat dit door de politie wordt ingevorderd. Daarnaast is het mogelijk dat de politie het rijbewijs invordert van bestuurders  die zich op een andere manier schuldig hebben gemaakt aan verkeersgevaarlijk gedrag (Artikel 5 WvW). In alle gevallen wordt uw rijbewijs minimaal twee maanden, maar doorgaans vier tot zes maanden ingehouden. U vraagt zich natuurliojk af of daar niets aan te doen is? Gelukkig wel!

Rijbewijs eerder terug
Onze cliënten zijn meestal mensen die hun rijbewijs dringend nodig hebben voor hun werk. Voor deze groep ontstaan doorgaans direct flinke problemen. Naar het werk reizen wordt lastig tot onmogelijk. En voor veel mensen die hun auto ook tijdens hun werk gebruiken, is het leed vaak helemaal niet te overzien. Gelukkig kunnen wij er in 90% van de gevallen voor zorgen dat u het rijbewijs weer sneller terugkrijgt. Hoe eerder u ons belt des te meer profijt heeft u van ons werk. Wacht dus niet te lang, maar neem contact op voor een vrijblijvende inschatting van uw zaak    

Wanneer rijbewijs kwijt alcohol?

Bestuurders die bij de ademanalyse een score hebben van 570 ug/l of hoger moeten er vanuit gaan dat de politie overgaat tot invordering van het rijbewijs. Bij een beginnend bestuurder ligt die grens al bij 350 ugl. Nadat het rijbewijs door de politie is ingevorderd, wordt het opgestuurd naar de Officier van Justitie. Deze zal binnen 10 dagen beslissen of het ingevorderde rijbewijs nog langer zal worden ingehouden. Het is niet zo dat deze beslissing ook binnen 10 dagen aan u moet worden meegedeeld. Daarvoor krijgt justitie langer de tijd. Wanneer uw rijbewijs ingevorderd is wegens het rijden met alcohol op, moeten er rekening mee houden dat het rijbewijs voor tenminste zes maanden ingehouden blijft.

Wanneer rijbewijs kwijt snelheid?

Ook wanneer de maximumsnelheid met meer dan 50 km/h wordt overschreden, zal de politie altijd overgaan tot invordering van het rijbewijs. Ook in dit geval stuurt de politie het ingevorderde rijbewijs op naar de Officier van Justitie die binnen 10 dagen beslist of het ingenomen rijbewijs zal worden ingehouden of teruggegeven. Bij snelheidsovertredingen waarbij de maximumsnelheid met meer dan 50 km/h wordt overschreden, zal de Officier van Justitie het rijbewijs tenminste twee maanden inhouden. Bij nog hogere overschrijding van de maximumsnelheid of als er al eerder een veroordeling voor een forse snelheidsovertreding is geweest, kan dit oplopen tot vier of zes maanden.

Verkeersgevaarlijk gedrag en rijbewijs kwijt: Artikel 5 WvW

Ook een wheelie trekken, straatracen of ander verkeersgevaarlijk gedrag zoals bumperkleven, kan aanleiding zijn het rijbewijs in te vorderen.

Ook als er geen sprake is van alcoholgebruik of het rijden met een te grote snelheid, kan het rijbewijs ingevorderd worden door de politie. Gedacht moet worden aan bumper kleven bij hoge snelheid, wegraces of ander onverantwoord rijgedrag op de openbare weg. Ook als de politie er aan twijfelt of iemand wel geschikt is om een auto te besturen, kan het rijbewijs worden ingenomen. In zulke gevallen is niet van te voren te voorspellen of de Officier van Justitie het rijbewijs na de invordering nog langer zal inhouden. Het is verstandig om de beslissing van de Officier van Justitie af te wachten, zodat duidelijk is of het ingevorderde rijbewijs wordt teruggegeven of ingehouden.

Wij helpen het rijbewijs weer terug te krijgen

Of uw rijbewijs nu is ingevorderd wegens alcohol of ten gevolge van een te hoge snelheid maakt geen verschil. Wij kunnen u helpen om het rijbewijs weer terug te krijgen. Onze advocaten hebben jarenlange ervaring met het voeren van procedures over ingevorderde rijbewijzen. In de meeste gevallen slagen wij er in het ingenomen rijbewijs binnen enkele weken weer terug te krijgen. 

Ik wist pas echt wat het betekende, toen ik mijn rijbewijs echt kwijt was: wat een toestand! Gelukkig hielpen de advocaten van Rijbewijsingevorderd.nl mij om mijn rijbewijs binnen korte tijd terug te krijgen. Casper, (39) Sales manager autobedrijf

Rijbewijsingevorderd.nl: toonaangevend en succesvol

Verkeersrechtadvocaat Ronald Kool begon in 2005 zijn speciale website ‘Rijbewijsingevorderd.nl’. De aanleiding was dat nogal wat van de zakelijke klanten van Kool te maken kregen met een ingevorderd rijbewijs. Sindsdien heeft 'Rijbewijsingevorderd.nl' heel veel zakelijke rijders weer snel op weg geholpen. Het kantoor werkt samen met een aantal streng geselecteerde advocaten door heel Nederland en is behalve toonaangevend ook zeer succesvol.

Meer weten?

Neem eens contact op of bel:
085 401 76 33
of buiten kantooruren:
061709 1710