Rijbewijs ingevorderd | verkeershufters

Hoezo Verkeershufters?

Niet handsfree bellen of je radio op een andere zender zetten: dan ben je volgens de media een "verkeershufter". De overheid gaat 1000 automobilisten dagvaarden die zich schuldig hebben gemaakt aan overtredingen, zoals bellen zonder carkit of de navigatie instellen tijdens het rijden. Maar zijn al die mensen dan meteen verkeershufters? Natuurlijk niet.

In het kader van de campagne "Laat je niet afleiden" heeft de politie van 11 september tot 8 oktober van het vorig jaar intensief gecontroleerd op gevaarlijk rijgedrag door het bedienen van elektronische apparatuur.

Agenten van alle 26 politiekorpsen hebben tijdens de reguliere surveillances hier extra aandacht aan besteed. De actie leidde tot 1.042 processen-verbaal wegens overtreding van artikel 5 van de Wegenverkeerswet: het in gevaar brengen van het verkeer. De betrokken automobilisten moeten zich voor de rechter verantwoorden voor hun rijgedrag.

Dat het bedienen van apparatuur of het bellen zonder carkit tijdens het rijden, mogelijk en onder omstandigheden, gevaarlijke situaties zou kunnen opleveren, mag juist zijn. Maar dat betekent niet dat deze bestuurders allemaal strafbaar zijn en de titel "verkeershufter" verdienen.

Agressieve bumperklevers, mensen die veelvuldig rechts inhalen of de vluchtstrook gebruiken om een file te ontwijken. Dat zijn verkeershufters. Maar wie al rijdend zijn radio op een andere zender zet, is natuurlijk geen "verkeershufter".

Rijbewijsingevorderd.nl: toonaangevend en succesvol

Verkeersrechtadvocaat Ronald Kool begon in 2005 zijn speciale website ‘Rijbewijsingevorderd.nl’. De aanleiding was dat nogal wat van de zakelijke klanten van Kool te maken kregen met een ingevorderd rijbewijs. Sindsdien heeft 'Rijbewijsingevorderd.nl' heel veel zakelijke rijders weer snel op weg geholpen. Het kantoor werkt samen met een aantal streng geselecteerde advocaten door heel Nederland en is behalve toonaangevend ook zeer succesvol.

Meer weten?

Neem eens contact op of bel:
085 401 7633
of buiten kantooruren:
06 17 09 17 10