Strafbeschikking

De strafbeschikking is een betrekkelijk nieuwe manier om eenvoudige strafzaken af te wikkelen zonder tussenkomst door de strafrechter.

Niet de rechter maar Justitie legt de straf aan u op. Juist nu er geen onafhankelijke rechter aan te pas komt, is het van belang dat u zich laat bijstaan door een advocaat zodat uw rechten worden gewaarborgd. Bel: 085 4017633

Wat is een strafbeschikking?

Het Openbaar Ministerie maakt steeds vaker gebruik van de mogelijkheid zelf strafzaken af te doen door het uitvaardigen van een Strafbeschikking. In plaats van dat de rechter zich over uw strafzaak buigt en de straf bepaalt, doet de Officier van Justitie aan u een strafvoorstel.

Wanneer u bijvoobeeld een snelheidsovertreding heeft begaan of heeft gereden onder invloed van alcohol, kan de Officier van Justitie besluiten de zaak niet aan de strafrechter voor te leggen, maar kan hij een voorstel te doen om de zaak met u af te wikkelen door middel van het opleggen van een Strafbeschikking.

Strafbeschikking in de praktijk

In de praktijk gaat het vaak zo: U heeft bijvoorbeeld een stevige snelheidsovertreding begaan of gereden onder invloed van alcohol of een ander strafbaar feit gepleegd. Na verloop van tijd ontvangt  u van de Officier van Justitie per post een brief met daarin een uitnodiging om te verschijnen op een zogenaamde OM-zitting. (OM staat voor Openbaar Ministerie).

U kunt zich tijdens zo'n zitting laten bijstaan door een advocaat. De Officier van Justitie zal u op de betreffende dag een strafvoorstel doen. Voor een stevige snelheidsovertreding betekent dat al snel twee tot vier maanden rijontzegging.

Als u met een dergelijke straf kunt leven, tekent u een formulier, waarna u van de Officier van Justitie de Strafbeschikking  ontvangt. Meestal heeft u nog twee weken bedenktijd. Deze Strafbeschikking heeft dezelfde status als een vonnis. U moet zich strikt aan de inhoud houden. Bovendien levert de Strafbeschikking u doorgaans ook een strafblad op.

Niet eens met het voorstel

Uiteraard kan het voorkomen dat u zich helemaal niets kunt voorstellen bij het voorstel dat u van de Officier van Justitie heeft ontvangen. U heeft uw auto bijvoorbeeld hard nodig voor uw werk. Of u vindt dat u geen strafbaar feit heeft gepleegd of geen straf heeft verdiend. In dat geval zou een rijontzegging of een ander soort straf in uw ogen niet terecht zijn.

U kunt in dat geval aangeven niets te voelen voor het voorstel. Wanneer uw rijbewijs ingevorderd is, krijgt u dan geen Strafbeschikking. In plaats daarvan zal het OM besluiten uw zaak alsnog aan de strafrechter voor te leggen en de rechter vragen u te veroordelen tot de straf die eerder aan u is voorgesteld of tot een hogere straf.

Hopelijk zal de rechter uw persoonlijke omstandigheden laten meewegen bij het bepalen van de straf en aan u geen of een lagere straf opleggen.

De Officier wilde dat ik mijn rijbewijs nog eens drie maanden inleverde, waarop mijn advocaat mij adviseerde de zaak voor de rechter te laten komen. Daar kwam ik er met zijn hulp met een voorwaardelijke rijontzegging vanaf. Guido (41) Zelfstandig e-commerce ondernemer

Waarom advocaat bij strafbeschikking?

Omdat het niet een onafhankelijke rechter is die u straft, maar de Officier van Justitie, is het zeer aan te raden een advocaat in te schakelen die u in dit proces bijstaat en adviseert.

De raadsman kan inschatten of het voorstel dat u van de Officier van Justitie heeft ontvangen reeel is of dat u mogelijk meer gebaat bent bij een behandeling door de strafrechter. Onze advocaten van hebben ruime ervaring in het verlenen van juridische bijstand in strafzaken en kunnen u als geen ander adviseren wanneer uw rijbewijs ingevorderd is.

Heeft u een Strafbeschikking ontvangen of een uitnodiging gehad om daarover te komen praten met de Officier van Justitie? Aarzel dan niet en bel met 085 401 7633 voor onafhankelijk advies.
* In verband met de Corona-uitbraak gaan veel hoorzittingen telefonisch.

Rijbewijsingevorderd.nl: toonaangevend en succesvol

Verkeersrechtadvocaat Ronald Kool begon in 2005 zijn speciale website ‘Rijbewijsingevorderd.nl’. Sindsdien heeft 'Rijbewijsingevorderd.nl' heel veel zakelijke rijders weer snel op weg geholpen. Wilt u ook snel weer rijden? Neem dan vandaag nog contact op 085 401 76 33 of gebruik het formulier op de contactpagina.

Meer weten?

Neem eens contact op of bel:
085 401 76 33
of buiten kantooruren:
06 17 09 17 10