Rijbewijs ingevorderd | rijontzegging

Rijontzegging

Een rijontzegging is één van de straffen die de rechter kan opleggen aan een automobilist die een snelheidsovertreding heeft begaan of die heeft gereden onder invloed van alcohol. Tijdens een rijontzegging is het verboden om met een gemotoriseerd voertuig aan het verkeer deel te nemen. De ontzegging betreft een ontzegging van de rijbevoegdheid in het algemeen en dus niet alleen een ontzegging om een auto te besturen. Alle categorieen vallen onder de rijontzegging, die dus oook geldt voor de brom- en snorfiets. 

Ontzegging rijbevoegdheid en andere straffen

Andere straffen die de rechter kan uitdelen, zijn een voorwaardelijke rij-ontzegging, een geldboete en in ernstige gevallen zelfs een taakstraf of gevangenisstaf. De ontzegging van de rijbevoegdheid, in het spraakgebruik “de rijontzegging”, leidt in de praktijk tot grote problemen bij automobilisten, zeker als zij hun auto nodig hebben voor hun werk.

Voorkomen ontzegging van de rijbevoegdheid

Onze advocaten hebben veel ervaring met het bijstaan van automobilisten voor wie een ontzegging van de rijbevoegdheid dreigt. Ons kantoor richt speciaal op de zakelijke rijder en onze advocaten hebben zeer veel ervaring in zaken waarin een ontzegging van de rijbevoegdheid op de loer ligt. Ons doel is uiteraard om in elk geval een ontzegging van de rijbevoegdheid te voorkomen, zeker als onze cliënten het rijbewijs dringend nodig hebben voor hun werk.

Eerder rijbevoegdheid ontzegd?

Of de rechter een rijontzegging oplegt, is afhankelijk van de hoogte van de uitslag van de ademanalyse of van de gereden snelheid. Ook speelt het een rol of dat u al eerder met justitie in aanraking bent geweest en of daarbij eerder aan u de rijbevoegdheid is ontzegd.

Rijbevoegdheid ontzegd voor maanden of jaren

Wanneer de rijbevoegdheid is ontzegd, mag je immers gedurende een bepaalde tijd geen auto of ander motorvoertuig besturen. Bij het opleggen van de rijontzegging hanteert de rechter landelijke richtlijnen. Afhankelijk van de hoogte van de uitslag van de ademanalyse of de gereden snelheid, ontzegt de rechter de rijbevoegdheid voor de duur van enkele maanden tot, in het ergste geval, zelfs enkele jaren.

Voorwaardelijke rijontzegging

In veel gevallen lukt het ons om de rechter ertoe te bewegen geen of slechts een voorwaardelijke rijontzegging aan onze cliënten op te leggen. Een voorwaardelijke rij ontzegging betekent dat de automobilist weliswaar een ontzegging van de rijbevoegdheid krijgt opgelegd, maar dat hij daarvan niets te vrezen heeft, als hij zich binnen een proeftijd (van meestal twee jaar) niet opnieuw schuldig maakt aan rijden onder invloed, een snelheidsovertreding of andere ernstige verkeersovertredingen. Fout parkeren of lichte snelheidsovertredingen leiden niet tot tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke rijontzegging.

Meer weten over ontzegging rijbevoegdheid?

Onze medewerkers kunnen u alles vertellen over de procedure, de richtlijnen en over wat u te wachten staat als uw rijbewijs ingevorderd is of als een ontzegging van de rijbevoegdheid dreigt. Bel 085 401 7633 voor meer informatie!

Een rijontzegging was wel het laatste wat ik kon gebruiken. Gelukkig volgde de rechter het pleidooi van mijn advocaat en legde een geheel voorwaardelijke rijontzegging op. Ik kon dus gelukkig blijven rijden. Eduard, 39 jaar. ICT-ondernemer. Rijdt 25.000 km per jaar.

Rijbewijsingevorderd.nl: toonaangevend en succesvol

Verkeersrechtadvocaat Ronald Kool begon in 2005 zijn speciale website ‘Rijbewijsingevorderd.nl’. De aanleiding was dat nogal wat van de zakelijke klanten van Kool te maken kregen met een ingevorderd rijbewijs. Sindsdien heeft 'Rijbewijsingevorderd.nl' heel veel zakelijke rijders weer snel op weg geholpen. Het kantoor werkt samen met een aantal streng geselecteerde advocaten door heel Nederland en is behalve toonaangevend ook zeer succesvol.

Meer weten?

Neem eens contact op of bel:
085 401 7633
of buiten kantooruren:
06 17 09 17 10