Rijbewijs ingevorderd | rijontzegging

Rijontzegging: maanden niet rijden! Wat nu?

Te snel rijden, rijden onder invloed of onbehoorlijk rijgedrag kan leiden tot een rijontzegging van maanden tot zelfs jaren. Lees hier alles over de ontzegging van de rijbevoegdheid en wat u kunt doen om te voorkomen dat u maanden niet mag rijden.

Een rijontzegging is één van de straffen die de rechter aan u kan opleggen als u een snelheidsovertreding heeft begaan of heeft gereden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Het overkomt veel mensen die voor hun werk of bedrijf regelmatig onderweg zijn: mensen zoals u. Tijdens een rijontzegging is het verboden om met een motorvoertuig aan het verkeer deel te nemen. Maar is er dan niks tegen een rijontzegging te doen? In de meeste gevallen gelukkig wel! Lees hierna hoe wij ook u kunnen helpen.

Zeer snelle en accurate hulp om mijn rijbewijs terug te krijgen Zeer tevreden en een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding Arjen. Voorschoten

Rijbewijs houden of eerder terug. Het kan met de juiste hulp!

Blijf niet eindeloos buitenspel staan, maar onderneem actie! Als u de juiste stappen zet, is het in veel gevallen mogelijk uw ingevorderde rijbewijs eerder terug te krijgen of een rijontzegging sterk te bekorten. Wij hielpen al talloze zakelijke rijders met hun rijbewijs en kunnen ook u helpen om mobiel te blijven.

Gespecialiseerde rijbewijsadvocaat
Wilt u voorkomen dat u door een rijontzegging maandenlang buitenspel komt te staan, dan is het aan te raden een gespecialiseerde rijbewijsadvocaat te raadplegen. Zo weet u dat er in korte tijd alles aan wordt gedaan wat nodig is om uw rijbewijs te behouden of eerder terug te krijgen. Uw advocaat kent de procedure, weet de weg bij justitie en de rechtbank en kan u van tevoren een goede inschatting geven van uw kansen.

Rijbewijs ingevorderd?
Is uw rijbeijs ingevorderd dan dienen wij direct na invordering van het rijbewijs een klaagschrift voor u in bij de bevoegde Rechtbank. Ook sturen wij een kopie van het klaagschrift naar de Officier van Justitie bij het CVOM: de Centrale Verwerkingseenheid van het Openbaar Ministerie waar de politie alle ingenomen rijbewijzen naar toestuurt.

Meestal snel weer rijden
Wij vragen de Officier van Justitie op voorhand naar het klaagschrift te willen kijken. In sommige gevallen levert dat meteen het gewenste resultaat voor u op: rijbewijs terug! Blijft het rijbewijs ingehouden, dan gaan we met u mee naar de Rechtbank om samen met u de rechter te vragen het ingenomen rijbewijs weer terug te geven. Vaak lukt dat zodat u snel weer kunt rijden!

Bang voor een rijontzegging? 
Wanneer u bang bent om een rijonztegging opgelegd te krijgen door de Rechter of Officier van Justitie is het aan te raden tijdig een advocaat in te schakelen. Met de juiste bijstand kan een rijontzegging vaak worden voorkomen of worden bekort. 

Verkeerde stappen: Rijbewijs langer kwijt.
Met een advocaat voorkomt u bovendien dat u zelf de verkeerde stappen zet, waardoor u uw rijbewijs mogelijk alleen nog maar langer moet missen. Wacht niet te lang met het inroepen van professionele rechtshulp. Want naarmate u langer wacht, heeft u minder profijt van het inschakelen van een advocaat. 

Meer weten? Of meteen contact opnemen om te horen hoe wij ook u kunnen helpen? Bel: 085 401 76 33 (speciaal voor zakelijke rijders)

Advocaat mr. Ronald Kool heeft mij echt heel goed geholpen toen mijn rijbewijs was ingevorderd. Je merkt aan alles dat hij heel goed weet waar hij over praat. Hij is rustig en voert exact aan wat belangrijk is. Rijbewijs binnen twee weken weer terug. Alle verwachtingen overtroffen! A. van D. Amsterdam

Voorwaardelijke rijontzegging, proeftijd en recidive

Een rijontzegging in combinatie met een geldboete is de meest voorkomende straf. Soms komt ook nog een taakstraf in beeld. Deze straffen kunnen ook voorwaardelijk worden opgelegd.

Bij een voorwaardelijke rijontzegging mag de bestuurder zijn rijbewijs onder voorwaarden houden. Er wordt door de rechter een proeftijd aan de voorwaardelijke straf verbonden.

Valt de bestuurder voor het einde van de proeftijd in herhaling, dan wordt de voorwaardelijk opgelegde rijontzegging alsnog ten uitvoer gelegd. Bovendien zal het tweede feit zwaarder  worden bestraft. Er is immers sprake van herhaling. In juridisch jargon aangeduid met "recidive".  Voorbeeld: er is een straf van zes maanden rijontzegging, waarvan drie maanden voorwaardelijk opgelegd met een proeftijd van twee jaar. Na een jaar pleegt deze bestuurder een nieuwe overtreding.

Officier vraagt tenuitvoerlegging.
De Officier van Justitie kan dan aan de rechter vragen om de drie maanden die eerder voorwaardelijk werden opgelegd, alsnog te laten uitvoeren. Daarnaast wordt een extra zware straf voor het "nieuwe" feit opgelegd, omdat het voor het einde van de proeftijd werd gepleegd. Een advocaat weet wat er moet worden aangevoerd als de officer van justitie een voorwaardelijk opgelegde staf wil laten uitvoeren. Neem contact met ons op en voorkomen dat u dubbel zolang niet mag rijden. Meer over de straffen lees u hier.

Ontzegging rijbevoegdheid geldt voor alle motorvoertuigen

De rijontzegging geldt niet alleen voor de auto maar ook voor andere motorvoertuigen. Tijdens een rijontzegging is het verboden om met een motorvoertuig aan het verkeer deel te nemen. De rijontzegging is een ontzegging van de rijbevoegdheid in het algemeen en dus niet alleen een verbod om een auto te besturen. Alle categorieen motorvoertuigen vallen onder de rijontzegging, die dus oook geldt voor het besturen van motoren, brom- en snorfietsen. 

Voorkom rijontzegging!

Ik heb mijn rijbewijs nodig voor mijn werk en te snel gereden of gereden onder invloed. Wat nu?

Voor veel zakelijke rijders is het een absolute ramp als zij niet meer mogen autorijden. Niet alleen het woon/werkverkeer levert grote problemen ook. Ook het bezoeken van (potentiele) klanten, het aansturen van mensen op locatie, aquisitie-activiteiten en relatiebeheer, wordt vrijwel onmogelijk. 

Onze advocaten hebben gelukkig veel ervaring met het bijstaan van automobilisten voor wie een ontzegging van de rijbevoegdheid dreigt. Ons kantoor richt speciaal op de zakelijke rijder en ons doel is uiteraard om in elk geval een rijontzegging te voorkomen, zeker als onze cliënten het rijbewijs dringend nodig hebben voor hun werk. Wij verlenen bijstand bij de OM-zitting en zittingen bij de kantonrechter, politierechter, rechtbank en in hoger beroep. Is uw rijbewijs ingevorderd? Ook dan bent u bij ons aan het goede adres.

Als account-manager rij ik normaal 65.000 km per jaar. Ik had groot belang bij een goede uitkomst van mijn zaak. Blij dat ik een advocaat van rijbewijsingevorderd.nl had ingeschakeld, want het bleef bij een voorwaardelijke straf.

Eerder rijbevoegdheid ontzegd?

Dan is de recidiveregeling ernstige verkeersdelicten mogelijk van toepassing.

Of de rechter een rijontzegging oplegt, is afhankelijk van de hoogte van de uitslag van de ademanalyse of van de gereden snelheid. Ook speelt het een rol of dat u al eerder met justitie in aanraking bent geweest en of daarbij eerder aan u de rijbevoegdheid is ontzegd. Weten wat u (ongeveer) te wachten staat? Klik hier 

Eerder veroordeeld? Recidive-regeling.
Bent u binnen vijf jaar eerder veroordeeld voor rijden onder invloed? Dan dreigt u uw rijbewijs helemaal kwijt te raken. Blaast u de tweede keer 570 Ugl of meer, dan wordt uw rijbewijs, zodra het vonnis in die tweede zaak onherroeppelijk is geworden, van rechtswege ongeldig. U zult dan opnieuw theorie-examen moeten doen, weer opnieuw moeten afrijden en het CBR zal u eerst medisch en psychisch keuren voordat u uberhaupt de weg weer op mag.

Rijontzegging of rijverbod?

Een rijontzegging is iets anders dan een rijverbod. Tijdens een rijverbod mag u helemaal geen voertuigen besturen. Zelfs geen fiets. Het rijverbod wordt door de politie opgelegd en mag maximaal 24 uur duren. Let wel: is uw rijbewijs ingevorderd, dan mag u ook na afloop van het rijverbod niet rijden. Een rijverbod is dus heel iets anders dan een rijontzegging. Die wordt opgelegd door een rechter of door middel van een strafbeschikking door een Officier van Justitie. 

Rijbevoegdheid ontzegd voor maanden of jaren

Wanneer de rijbevoegdheid is ontzegd, mag je immers gedurende een bepaalde tijd geen auto of ander motorvoertuig besturen. Bij het opleggen van de rijontzegging hanteert de rechter landelijke richtlijnen. Afhankelijk van de hoogte van de uitslag van de ademanalyse of de gereden snelheid, ontzegt de rechter de rijbevoegdheid voor de duur van enkele maanden tot, in het ergste geval, zelfs enkele jaren.

Voorwaardelijke rijontzegging

In veel gevallen lukt het ons om de rechter ertoe te bewegen geen of slechts een voorwaardelijke rijontzegging aan onze cliënten op te leggen. Een voorwaardelijke rij ontzegging betekent dat de automobilist weliswaar een ontzegging van de rijbevoegdheid krijgt opgelegd, maar dat hij daarvan niets te vrezen heeft, als hij zich binnen een proeftijd (van meestal twee jaar) niet opnieuw schuldig maakt aan rijden onder invloed, een snelheidsovertreding of andere ernstige verkeersovertredingen. Fout parkeren of lichte snelheidsovertredingen leiden niet tot tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke rijontzegging.

Meer weten over ontzegging rijbevoegdheid?

Er gaan veel (onjuiste) verhalen de ronde over de rijontzegging. Weten hoe het echt zit? Neem contact met ons op voor eerlijk en deskundig advies.

Onze medewerkers kunnen u alles vertellen over de procedure, de richtlijnen en over wat u te wachten staat als uw rijbewijs ingevorderd is of als een ontzegging van de rijbevoegdheid dreigt. Bel 085 401 7633 voor meer informatie!

Een rijontzegging was wel het laatste wat ik kon gebruiken. Gelukkig volgde de rechter het pleidooi van mijn advocaat en legde een geheel voorwaardelijke rijontzegging op. Ik kon dus gelukkig blijven rijden. Eduard, 39 jaar. ICT-ondernemer. Rijdt 25.000 km per jaar.

Rijbewijsingevorderd.nl: toonaangevend en succesvol

Verkeersrechtadvocaat Ronald Kool begon in 2005 zijn speciale website ‘Rijbewijsingevorderd.nl’. De aanleiding was dat nogal wat van de zakelijke klanten van Kool te maken kregen met een ingevorderd rijbewijs. Sindsdien heeft 'Rijbewijsingevorderd.nl' heel veel zakelijke rijders weer snel op weg geholpen. Het kantoor werkt samen met een aantal streng geselecteerde advocaten door heel Nederland en is behalve toonaangevend ook zeer succesvol.

Meer weten?

Neem eens contact op of bel:
085 401 76 33
of buiten kantooruren:
061709 1710