Rijbewijs ingevorderd | rijontzegging

Rijontzegging: maanden niet rijden!

Te snel rijden, rijden onder invloed of onbehoorlijk rijgedrag kan leiden tot een rijontzegging van enkele maanden tot zelfs jaren. Lees hierna alles over de ontzegging van de rijbevoegdheid.

Een rijontzegging is één van de straffen die de rechter kan opleggen aan een bestuurder die een snelheidsovertreding heeft begaan of die heeft gereden onder invloed van alcohol. Tijdens een rijontzegging is het verboden om met een gemotoriseerd voertuig aan het verkeer deel te nemen. De rijontzegging betreft een ontzegging van de rijbevoegdheid in het algemeen en dus niet alleen een ontzegging om een auto te besturen. Alle categorieen motorvoertuigen vallen onder de rijontzegging, die dus oook geldt voor het besturen van motoren, brom- en snorfietsen. Meteen weten hoelang u niet mag rijden? Klik hier

Voorwaardelijke rijontzegging, proeftijd en recidive

Een rijontzegging in combinatie met een geldboete is de meest voorkomende straf. Soms komt ook nog een taakstraf in beeld. Deze straffen kunnen ook voorwaardelijk worden opgelegd.

Bij een voorwaardelijke rij-ontzegging mag de bestuurder zijn rijbewijs onder voorwaarden houden. Er wordt door de rechter een proeftijd aan de voorwaardelijke straf verbonden. Valt de bestuurder voor het einde van de proeftijd in herhaling, dan wordt de voorwaardelijk opgelegde rijontzegging alsnog ten uitvoer gelegd. Bovendien zal het tweede feit zwaarder  worden bestraft. Er is immers sprake van herhaling. In juridisch jargon aangeduid met "recidive".  Voorbeeld: er is een straf van zes maanden rijontzegging, waarvan drie maanden voorwaardelijk opgelegd met een proeftijd van twee jaar. Na een jaar pleegt deze bestuurder een nieuwe overtreding. De Officier van Justitie kan dan aan de rechter vragen om de drie maanden die eerder voorwaardelijk werden opgelegd, alsnog te laten uitvoeren. Daarnaast wordt een extra zware straf voor het "nieuwe" feit opgelegd, omdat het voor het einde van de proeftijd werd gepleegd. 

Voorkom rijontzegging!

Ik heb mijn rijbewijs nodig voor mijn werk en te snel gereden of gereden onder invloed. Wat nu?

Voor veel zakelijke rijders is het een absolute ramp als zij niet meer mogen autorijden. Niet alleen het woon/werkverkeer levert grote problemen ook. Ook het bezoeken van (potentiele) klanten, het aansturen van mensen op locatie, aquisitie-activiteiten en relatiebeheer, wordt vrijwel onmogelijk. 

Onze advocaten hebben gelukkig veel ervaring met het bijstaan van automobilisten voor wie een ontzegging van de rijbevoegdheid dreigt. Ons kantoor richt speciaal op de zakelijke rijder en ons doel is uiteraard om in elk geval een rijontzegging te voorkomen, zeker als onze cliënten het rijbewijs dringend nodig hebben voor hun werk. Wij verlenen bijstand bij de OM-zitting en zittingen bij de kantonrechter, politierechter, rechtbank en in hoger beroep. Is uw rijbewijs ingevorderd? Ook dan bent u bij ons aan het goede adres.

Als account-manager rij ik normaal 65.000 km per jaar. Ik had groot belang bij een goede uitkomst van mijn zaak. Blij dat ik een advocaat van rijbewijsingevorderd.nl had ingeschakeld, want het bleef bij een voorwaardelijke straf.

Eerder rijbevoegdheid ontzegd?

Dan is de recidiveregeling ernstige verkeersdelicten mogelijk van toepassing.

Of de rechter een rijontzegging oplegt, is afhankelijk van de hoogte van de uitslag van de ademanalyse of van de gereden snelheid. Ook speelt het een rol of dat u al eerder met justitie in aanraking bent geweest en of daarbij eerder aan u de rijbevoegdheid is ontzegd. Weten wat u (ongeveer) te wachten staat? Klik hier 
Bent u binnen vijf jaar eerder veroordeeld voor rijden onder invloed? Dan dreigt u uw rijbewijs helemaal kwijt te raken. Blaast u de tweede keer 570 Ugl of meer, dan wordt uw rijbewijs, zodra het vonnis in die tweede zaak onherroeppelijk is geworden, van rechtswege ongeldig. U zult dan opnieuw theorie-examen moeten doen, weer opnieuw moeten afrijden en het CBR zal u eerst medisch en psychisch keuren voordat u uberhaupt de weg weer op mag.

Rijbevoegdheid ontzegd voor maanden of jaren

Wanneer de rijbevoegdheid is ontzegd, mag je immers gedurende een bepaalde tijd geen auto of ander motorvoertuig besturen. Bij het opleggen van de rijontzegging hanteert de rechter landelijke richtlijnen. Afhankelijk van de hoogte van de uitslag van de ademanalyse of de gereden snelheid, ontzegt de rechter de rijbevoegdheid voor de duur van enkele maanden tot, in het ergste geval, zelfs enkele jaren.

Voorwaardelijke rijontzegging

In veel gevallen lukt het ons om de rechter ertoe te bewegen geen of slechts een voorwaardelijke rijontzegging aan onze cliënten op te leggen. Een voorwaardelijke rij ontzegging betekent dat de automobilist weliswaar een ontzegging van de rijbevoegdheid krijgt opgelegd, maar dat hij daarvan niets te vrezen heeft, als hij zich binnen een proeftijd (van meestal twee jaar) niet opnieuw schuldig maakt aan rijden onder invloed, een snelheidsovertreding of andere ernstige verkeersovertredingen. Fout parkeren of lichte snelheidsovertredingen leiden niet tot tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke rijontzegging.

Meer weten over ontzegging rijbevoegdheid?

Er gaan veel (onjuiste) verhalen de ronde over de rijontzegging. Weten hoe het echt zit? Neem contact met ons op voor eerlijk en deskundig advies.

Onze medewerkers kunnen u alles vertellen over de procedure, de richtlijnen en over wat u te wachten staat als uw rijbewijs ingevorderd is of als een ontzegging van de rijbevoegdheid dreigt. Bel 085 401 7633 voor meer informatie!

Een rijontzegging was wel het laatste wat ik kon gebruiken. Gelukkig volgde de rechter het pleidooi van mijn advocaat en legde een geheel voorwaardelijke rijontzegging op. Ik kon dus gelukkig blijven rijden. Eduard, 39 jaar. ICT-ondernemer. Rijdt 25.000 km per jaar.

Rijbewijsingevorderd.nl: toonaangevend en succesvol

Verkeersrechtadvocaat Ronald Kool begon in 2005 zijn speciale website ‘Rijbewijsingevorderd.nl’. De aanleiding was dat nogal wat van de zakelijke klanten van Kool te maken kregen met een ingevorderd rijbewijs. Sindsdien heeft 'Rijbewijsingevorderd.nl' heel veel zakelijke rijders weer snel op weg geholpen. Het kantoor werkt samen met een aantal streng geselecteerde advocaten door heel Nederland en is behalve toonaangevend ook zeer succesvol.

Meer weten?

Neem eens contact op of bel:
085 401 76 33
of buiten kantooruren:
061709 1710