Klaagschrift invordering rijbewijs: werk voor advocaten!

Uw rijbewijs is door de politie ingenomen en u wilt het terug. Alleen advocaten mogen u bijstaan in de rechtbank tijdens de procedure tegen invordering van uw rijbewijs. Juristen die geen advocaat zijn, mogen dat niet. Zo'n bezwaarprocedure begint met het sturen van een klaagschrift naar de rechtbank. Daarna begeleiden onze advocaten u ook in het verdere proces en zijn wij aanwezig op de zitting waar wij het woord voor u voeren.

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het voeren van dit soort procedures en in het opstellen en indienen van klaagschriften. Daarmee wordt aan de Rechtbank gevraagd het bij u ingevorderde rijbewijs weer terug te geven. En uiteraard blijft het daar niet bij! Wij gaan, nadat wij u goed hebben voorbereid, ook mee naar de zitting en voeren daar het woord voor u. 

Ik dacht dat ik zo'n klaagschrift zelf wel even kon opstellen en indienen. Maar bij de rechter stond ik met een mond vol tanden en haalde ik kansloos bakzeil. Ik had het volledig onderschat. Had ik nu maar meteen met een specialst contact gezocht! Rob van H. Doetinchem

Pas op voor loze beloftes door juristenbureaus!

Laat u niet verleiden door bureaus waar geen advocaten werken. Zij maken voor veel geld alleen een klaagschrift voor u, krijgen geen inzage in het proces-verbaal, hebben geen enkele strafrechtelijke proceservaring en sturen u in uw eentje naar de zitting omdat zij bij de rechtbank niet voor u mogen optreden!

Beloftes dat u uw rijbewijs binnen 10 dagen voor een bodemprijs terugkrijgt, worden vrijwel nooit waargemaakt. Laat u dus bijstaan door een ervaren en gespecialiseerde advocaat die geen loze beloftes maakt, maar u eerlijk adviseert en helpt bij het eerder terugkrijgen van uw rijbewijs. Een degelijke voorbereiding op de zitting en een advocaat die ook echt met u meegaat naar de rechtbank, horen daar ook bij. En denken wij dat u géén kans maakt, dan zeggen wij het ook eerlijk tegen u. Meer weten: Bel 085 401 76 33

Het is essentieel dat het klaagschrift de juiste en voldoende informatie bevat om de rechter te overtuigen dat u uw ingenomen rijbewijs tijdelijk weer terug moet krijgen. U krijgt maar één kans om het goed te doen. Slaagt die niet, dan kunt u maanden niet rijden. Laat u daarom door ons helpen! Dat voorkomt fouten en teleurstellingen! Werk voor specialisten dus.

Wij weten wat belangrijk is, maar ook wat juist niet in het klaagschrift moet staan! Bovendien weten de medewerkers van ons kantoor blindelings de weg naar de instantie die de zaak behandelt te vinden. Het zelf sturen van een brief naar het CVOM levert doorgaans niets op. Wel loopt u het risico daarmee uw eigen glazen in te gooien. Lees mee over de risico's van een brief schrijven aan het OM.

Zo gaat geen kostbare tijd verloren doordat u uw klaagschrift of brief naar de verkeerde instantie of het verkeerde adres stuurt. Bel: 085 4017633

Klaagschrift invordering rijbewijs: voorbeeld

Wij worden nogal eens benaderd met de vraag of wij een voorbeeld hebben van een “bezwaarschrift tegen invordering rijbewijs”, dat bij de instanties kan worden ingediend.

Het opstellen en indienen van een klaagschrift, zoals dat bezwaarschrift officieel heet, luistert nauw en is steeds geheel afhankelijk van uw eigen situatie en van de omstandigheden van het geval. Om teleurstellingen te voorkomen, stelt ons kantoor geen voorbeelden van een klaagschrift rijbewijs ter beschikking aan onze cliënten.

Onze dienstverlening is zo zorgvuldig ingericht dat wij zelf het klaagschrift willen opstellen, zodat alleen wij kunnen bepalen wat daar in komt te staan en wat juist niet.

Ook moet de inhoud van het klaagschrift aansluiten bij datgene wat onze advocaten op de zitting naar voren willen brengen. Niet simpelweg het invullen van een voorbeeld, maar de complete dienstverlening, van het opstellen en indienen van een klaagschrift, tot en met de bijstand tijdens de zitting, zorgt ervoor dat onze cliënten vaak van de rechter hun rijbewijs terugkrijgen. Bel 085 401 76 33 voor eerlijk advies.

Ik dacht dat ik met een brief aan het CVOM mijn rijbewijs wel binnen 10 dagen terug kon krijgen. Had ik nou maar meteen met Rijbewijsingevorderd.nl gebeld. Dan had ik geen kostbare tijd verspeeld. Ton (32) Makelaar

Pas op voor voorbeelden klaagschrift rijbewijs op internet!

Op het internet circuleren voorbeelden van klaagschriften die zouden kunnen worden gebruikt na invordering van uw rijbewijs. Deze klaagschriften zijn niet zelden van een bedenkelijk en soms zelfs lachwekkend niveau en zorgen ervoor dat u bepaalde verweren ter zitting niet meer kunt voeren.

Voorbeeld klaagschrift helpt u niet verder
Door amateurisitsch te werk te gaan komt u, zonder dat dit nodig is, op achterstand te staan en doet u uw eigen zaak geen goed. Ook hier geldt dat “goedkoop vaak duurkoop” is.

Wij verbazen ons vaak over de inhoud van deze gratis voorbeelden, zelfs als deze afkomstig zijn van bronnen van wie toch enige kwaliteit mag worden verwacht. Ga dus niet zelf knutselen als uw rijbewijs ingevorderd is, maar geef uw zaak uit handen aan een specialist.

Alleen dan is de kans dat u uw ingenomen rijbewijs weer terugkrijgt het grootst. En voor de kosten hoeft u het niet te laten. Die wegen bijna altijd op tegen het grote belang dat u heeft om u ingevorderde rijbewijs snel weer terug te krijgen.

Zelf klaagschrift inhouding rijbewijs ingediend en geen succes gehad?

Bijna wekelijks worden wij benaderd door teleurgestelde mensen die zelf een klaagschrift bij de Rechtbank hebben ingediend en zonder succes naar de zitting zijn gegaan. Ook melden zich regelmatig mensen die tevergeefs een jurist hebben ingeschakeld en nul op het rekest hebben gekregen.  Deze mensen moeten wij dan doorgaans teleurstellen. U krijgt vaak maar één kans. Gaat deze kans verloren dan zult u vaak nog maanden op de zitting bij de Officier van Justitie of bij de Rechter moeten wachten. Neem daarom geen risico en bel 085 401 7633. Wij vertellen u dan alles over onze uitstekende dienstverlening tegen een vaste, overzichtelijke prijs met vaak zeer goede kansen op succes.

Rijbewijsingevorderd.nl: toonaangevend en succesvol

Verkeersrechtadvocaat Ronald Kool begon in 2005 zijn speciale website ‘Rijbewijsingevorderd.nl’. Sindsdien heeft 'Rijbewijsingevorderd.nl' heel veel zakelijke rijders weer snel op weg geholpen. Wilt u ook snel weer rijden? Neem dan vandaag nog contact op 085 401 76 33 of gebruik het formulier op de contactpagina.

Meer weten?

Neem eens contact op of bel:
085 401 76 33
of buiten kantooruren:
06 17 09 17 10

×

Alleen klaagschrift onvoldoende. Rechter beslist op de zitting.

Alleen klaagschrift onvoldoende. Rechter beslist op de zitting.

Volledige begeleiding door advocaten. Niet alleen een klaagschrift, ook grondige voorbereiding op de zitting. Altijd een advocaat mee naar de rechtbank. Alles voor één scherp tarief!    

Contact met een advocaat