Rijbewijs ingevorderd | CVOM rijbewijs terug

CVOM rijbewijs terug

Ingevorderde rijbewijzen worden door de politie opgestuurd naar het CVOM: de Centrale Verwerkingseenheid van het Openbaar Ministerie in Utrecht. Wat er daarna met uw ingevorderde rijbewijs gebeurt, leest u hieronder.

Wanneer het CVOM uw ingevorderde rijbewijs ontvangt, moet er binnen tien dagen een beslissing worden genomen door de Officier van Justitie bij het CVOM. In 99% van de gevallen, beslist de Officier van Justitie tot inhouding van het rijbewijs. Als de inhouding verband houdt met een snelheidsovertreding bedraagt de minimale termijn twee maanden. Bent u eerder uw rijbewijs kwijt geweest na een snelheidsovertreding of heeft u veel te snel gereden, dan kan de termijn zelfs vier tot zes maanden zijn. Overtredingen die verband houden met rijden onder invloed van alcohol zorgen bij het CVOM voor een langere inhoudingstermijn. (zie hierna) .

Heeft u vragen aan een advocaat over de invordering van uw rijbewijs? (Dus niet aan het CVOM) Bel dan 085-4017633 (Let op: dit is niet het nummer van het CVOM maar van ons advocatenkantoor).

CVOM beslist binnen tien dagen

Gereden onder invloed? Dan wordt het rijbewijs meestal voor tenminste een half jaar ingehouden.

Houdt de inhouding verband met rijden onder invloed van alcohol, dan is de minimale inhoudingstermijn vier maanden, maar doorgaans zes maanden. Is het ademalcoholgehalte extreem hoog, dan kan het CVOM besluiten tot een inhouding van soms wel acht maanden of meer. Met dien verstande dat het openbaar Minsterie de zaak altijd binnen zes maanden aan de rechter moet voorleggen. Het is zinloos om, na ontvangst van de brief van het CVOM, af te gaan wachten. U bent namelijk zeker enkele maanden uw rijbewijs kwijt, voordat u een oproep krijgt voor een OM-hoorzitting of voordat aan u een dagvaarding wordt uitgereikt om bij de rechter te verschijnen.

 

Brief schrijven aan CVOM meestal zinloos

Openbaar Ministerie houdt strikt vast aan haar eigen richtlijnen en het schrijven van een brief aan de Officier van Justitie levert doorgaans niets op. Wel is er dan veel tijd verloren gegaan.

Wij worden vaak benaderd door mensen die wachten op een reactie op een brief die zij aan het CVOM hebben gestuurd. In de praktijk blijkt dat het CVOM meestal gewoon afgaat op de richtlijnen die het Openbaar Minsterie hanteert. Dat betekent dat het schrijven van een brief aan het CVOM vaak zinloos is en dat hierdoor veel kostbare tijd verloren gaat, zonder dat het gewenste resultaat wordt behaald. Als wij voor u optreden, maakt u wel kans uw rijbewijs eerder terug te krijgen. Wij zijn al ruim 20 jaar actief op dit terrein en hebben voor heel veel van onze clienten succes geboekt. Wacht dus niet nodeloos af, maar bel ons direct voor advies en bijstand als uw rijbewijs ingevorderd is!

Na veertien dagen kreeg ik pas bericht van het CVOM. Ik was mijn rijbewijs vier maanden kwijt. Achteraf had ik Rijbewijsingevorderd.nl meteen moeten inschakelen. Dan was er niet zoveel kostbare tijd verloren gegaan. Jan de B. (56), Account manager technische groothandel

Rijbewijsingevorderd.nl: toonaangevend en succesvol

Verkeersrechtadvocaat Ronald Kool begon in 2005 zijn speciale website ‘Rijbewijsingevorderd.nl’. De aanleiding was dat nogal wat van de zakelijke klanten van Kool te maken kregen met een ingevorderd rijbewijs. Sindsdien heeft 'Rijbewijsingevorderd.nl' heel veel zakelijke rijders weer snel op weg geholpen. Het kantoor werkt samen met een aantal streng geselecteerde advocaten door heel Nederland en is behalve toonaangevend ook zeer succesvol.

Meer weten?

Neem eens contact op of bel:
085 401 76 33
of buiten kantooruren:
061709 1710