Rijbewijs ingevorderd | CVOM rijbewijs terug

CVOM rijbewijs terug

Ingevorderde rijbewijzen worden door de politie opgestuurd naar het CVOM: de Centrale Verwerkingseenheid van het Openbaar Ministerie in Utrecht. Dit is wat u moet weten over uw ingevorderde rijbewijs. En belangrijker: wat u moet doen om het ingenomen rijbewijs weer zo snel mogelijk terug te krijgen.

Wanneer het CVOM uw ingevorderde rijbewijs ontvangt, moet er binnen tien dagen, gerekend vanaf de dag van de invordering, een beslissing worden genomen door de Officier van Justitie bij het CVOM. In 99% van de gevallen, beslist de Officier van Justitie tot inhouding van het rijbewijs. Als de inhouding verband houdt met een snelheidsovertreding bedraagt de minimale termijn twee maanden. Bent u eerder uw rijbewijs kwijt geweest na een snelheidsovertreding of heeft u veel te snel gereden, dan kan de termijn zelfs vier tot zes maanden zijn.

Rijden onder invloed
Overtredingen die verband houden met rijden onder invloed van alcohol zorgen bij het CVOM voor een langere inhoudingstermijn. (zie hierna). Onze clienten zijn meestal mensen die zakelijk rijden of hun rijbewijs voor het woon-werkverkeer hard nodig hebben. Mensen zoals u dus. Om te voorkomen dat u maandenlang niet mag rijden, is het verstandig ons zo snel mogelijk na de invordering van uw rijbewijs in te schakelen. Wij weten de weg, hebben rechtstreekse lijnen met de Officier van Justitie en de Rechtbanken en zorgen dat de juiste argumenten worden gebruikt en dat uw verzoek optimaal wordt onderbouwd. Wij doen er met andere woorden alles aan om uw ingenomen rijbewijs eerder voor u terug te krijgen.  

Heeft u vragen aan een advocaat over de invordering van uw rijbewijs? (Dus niet aan het CVOM) Bel dan 085 - 401 76 33 (Let op: dit is niet het nummer van het CVOM maar van ons advocatenkantoor).

Ondanks dat de advocaat al had gezegd dat ik mijn rijbewijs zeker twee maanden kwijt zou zijn, heb ik toch eerst 14 dagen op de brief van het CVOM zitten wachten. Achteraf verloren tijd. Ik had rijbewijsingevorderd.nl meteen moeten inschakelen. Dick van P. Rotterdam

CVOM beslist binnen tien dagen

Gereden onder invloed? Dan wordt het rijbewijs meestal voor tenminste een half jaar ingehouden. Lees hier wat daar aan te doen is.

Houdt de inhouding verband met rijden onder invloed van alcohol, dan is de minimale inhoudingstermijn als het aan het OM ligt soms vier maanden, maar meestal zes maanden of langer. Is het ademalcoholgehalte extreem hoog, dan kan het CVOM besluiten tot een inhouding van soms wel acht maanden of meer. Maar het Openbaar Minsterie moet uw zaak altijd binnen zes maanden aan de rechter voorleggen. Het is zinloos om, na ontvangst van de brief van het CVOM, af te gaan wachten of zelf een brief te schrijven. Dat levert u alleen maar tijdverlies op. U bent, als u niet de juiste actie onderneemt, namelijk zeker tenminste vier tot zes maanden uw rijbewijs kwijt, voordat u een oproep krijgt voor een OM-hoorzitting of voordat aan u een dagvaarding wordt uitgereikt om bij de Polititrechter te verschijnen. Voorkom dat u zomaar een half jaar niet kunt werken of privé in de knel komt met uw dagelijkse activteiten. In 90% van de zaken die wij behandelen, wordt het rijbewijs eerder aan onze clienten teruggegeven. Dat wilt u toch ook, gewoon weer rijden waneer u dat wilt? 

Brief schrijven aan CVOM meestal zinloos

Openbaar Ministerie houdt strikt vast aan haar eigen richtlijnen en het schrijven van een brief aan de Officier van Justitie levert doorgaans niets op. Wel is er dan veel tijd verloren gegaan.

Wij worden vaak benaderd door mensen die wachten op een reactie op een brief die zij zelf aan het CVOM hebben gestuurd. In de praktijk blijkt dat het CVOM meestal gewoon afgaat op de richtlijnen die het Openbaar Minsterie hanteert. Dat betekent dat het schrijven van een brief aan het CVOM vaak zinloos is en dat hierdoor veel kostbare tijd verloren gaat, zonder dat het gewenste resultaat wordt behaald. Als wij voor u optreden, maakt u wel kans uw rijbewijs eerder terug te krijgen. Wij zijn al ruim 20 jaar actief op dit terrein en hebben voor 90% van onze clienten succes geboekt. Wacht dus niet nodeloos af, maar bel ons direct voor advies en bijstand als uw rijbewijs ingevorderd is!

Na 14 dagen kreeg ik pas bericht van het CVOM. Ik was mijn rijbewijs zes maanden kwijt. Achteraf had ik Rijbewijsingevorderd.nl meteen moeten inschakelen. Dan was er niet zoveel kostbare tijd verloren gegaan. Jan de B. (56), Account manager groothandel

Rijbewijsingevorderd.nl: toonaangevend en succesvol

Verkeersrechtadvocaat Ronald Kool begon in 2005 zijn speciale website ‘Rijbewijsingevorderd.nl’. De aanleiding was dat nogal wat van de zakelijke klanten van Kool te maken kregen met een ingevorderd rijbewijs. Sindsdien heeft 'Rijbewijsingevorderd.nl' heel veel zakelijke rijders weer snel op weg geholpen. Het kantoor werkt samen met een aantal streng geselecteerde advocaten door heel Nederland en is behalve toonaangevend ook zeer succesvol.

Meer weten?

Neem eens contact op of bel:
085 401 76 33
of buiten kantooruren:
061709 1710