Artikel 21 RVV: Maximum snelheid

 

Buiten de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden:

  • a. voor motorvoertuigen op autosnelwegen 130 km per uur, op autowegen 100 km per uur en op andere wegen 80 km per uur;

  • b. voor bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor:

    • 1. op het fietspad of het fiets/bromfietspad 40 km per uur;

    • 2. op de rijbaan 45 km per uur;

  • c. voor gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor, en snorfietsen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet op het trottoir of het voetpad 6 km per uur

Rijbewijsingevorderd.nl: toonaangevend en succesvol

Verkeersrechtadvocaat Ronald Kool begon in 2005 zijn speciale website ‘Rijbewijsingevorderd.nl’. Sindsdien heeft 'Rijbewijsingevorderd.nl' heel veel zakelijke rijders weer snel op weg geholpen. Wilt u ook snel weer rijden? Neem dan vandaag nog contact op 085 401 76 33 of gebruik het formulier op de contactpagina.

Meer weten?

Neem eens contact op of bel:
085 401 76 33
of buiten kantooruren:
06 17 09 17 10