Rijbewijs snel terug

Begrippenlijst verkeersstrafrecht

Hieronder vindt u een alfabetisch overzicht van de meest voorkomende begrippen in het verkeersstrafrecht, vaak met een link naar het onderwerp elders op deze website.

 • 10-dagen-termijn
  De termijn waarbinnen de Officier van Justitie beslist over de duur van de inhouding van het ingevorderde rijbewijs.
 • Ademanalyse
  Onderzoek naar het alcoholgehalte in de uitgeademde lucht van een bestuurder
 • Ambtsedig opgemaakt
  Door de politie-ambtenaar opgemaakt proces verbaal met voorafgaande belofte of eed dat de inhoud naar waarheid is opgesteld.
 • Beginnend bestuurder
  Bestuurder die nog geen vijf jaar zijn rijbewijs heeft.
 • Beschikking
  Naam van de beslissing die de rechtbank neemt n.a.v. ingediend klaagschrift over een ingevorderd rijbewijs
 • Bloedproef
  Onderzoek naar verboden stoffen in het bloed van een bestuurder
 • Boordsnelheidsmeter
  Snelheidsmeter van politie-auto gebruikt voor een snelheidsmeting
 • CBR
  Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen belast met uitgifte en schorsen van rijbewijzen
 • Dagvaarding
  Oproep om voor de rechter te verschijnen tevens de omschrijving van de beschuldiging
 • Ema-cursus
  Cursus die het CBR oplegt aan mensen die met een bepaalde hoeveelheid alcohol achter het stuur zijn betrapt.
 • First Offender
  Wie nog niet eerder met politie of justitie in aanraking kwam, wordt aangeduid als “first offender”
 • Gecorrigeerde snelheid
  Snelheid waarop de wettelijke correctie of correctie n.a.v. ijktabel is toegepast
 • IJktabel
  Tabel waaruit kan worden afgelezen hoe hoog de werkelijke snelheid is t.o.v. de met een boordsnelheidsmeter gemeten snelheid.
 • Justitiële Documentatie
  Overzicht van door een burger gepleegde misdrijven en overtredingen
 • Kantonrechter
  Rechter die uitspraak doet inzake overtredingen
 • Klaagschrift
  Verzoek aan de rechtbank om teruggave va een ingevorderd rijbewijs
 • Lasergun
  Apparaat waarmee de politie de snelheid over een grote afstand kan meten
 • Officier van Justitie
  Functionaris die het Openbaar Ministerie vertegenwoordigt in het strafproces
 • OM-zitting
  Zitting waar de Officier een verdachte een strafvoorstel doet om zelf strafzaak af te doen.
 • Onherroepelijk vonnis
  Uitspraak een rechter waartegen geen beroep meer openstaat.
 • Oproeping OM-zitting
  Uitnodiging om bij de Officier van Justitie te komen voor een strafvoorstel
 • Ontzegging rijbevoegdheid
  Zie rijontzegging
 • Oriëntatiepunten
  Richtlijnen die de Rechtbanken aanhouden bij het vaststellen van de hoogte van de straf.
 • Plaats van overtreding
  Gemeente waar een overtreding is begaan bepaalt welke rechtbank moet oordelen.
 • Politierechter
  Rechter die oordeelt over eenvoudige misdrijven als rijden onder invloed.
 • Proces verbaal
  Een schriftelijke weergave van alle bijzonderheden die met de strafzaak te maken hebben.
 • Proeftijd
  Periode waarbinnen geen nieuwe overtreding mag worden begaan omdat anders het restant van een voorwaardelijk opgelegde straf kan worden opgelegd.
 • Promillage
  Eenheid die wordt gebruikt om het bloedalcoholgehalte aan te duiden.
 • Raadkamerzitting
  Zitting waar de rechtbank oordeelt over een klaagschrift na ingevorderd rijbewijs
 • Recidiveren
  Het opnieuw plegen van strafbare feiten
 • Richtlijnen
  Door het Openbaar Ministerie gehanteerde standaardstraffen bij gelijksoortige strafzaken
 • Rijden onder invloed
  Het besturen van een (motor-)voertuig onder invloed van verboden stoffen zoals alcohol, drugs of medicijnen.
 • Rijverbod
  Door de politieopgelegd verbod tot het besturen van alle voertuigen (dus ook niet-motorvoertuigen) van maximaal 24 uur.
 • Rijontzegging
  Ontzegging van de rijbevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen opgelegd door rechter of Offcier van Justitie.
 • Snelheidsovertreding
  Overschrijding van de maximumsnelheid
 • Strafbeschikking
  Schriftelijke vastlegging van een door het Openbaar Ministerie opgelegde sanctie
 • Strafblad
  Zie Justitiële Documentatie
 • Tenuitvoerlegging (tul)
  Het opleggen van een eerder voorwaardelijk opgelegde straf
 • Ugl
  Eenheid waarmee de hoeveelheid alcohol per liter uitgeademde lucht wordt uitgedrukt
 • Vonnis
  Uitspraak van een rechter
 • Weigering ademanalyse
  Het opzettelijk niet willen meewerken met een verplichte ademtest
 • Wet Mulder
  Wet Administratieve Handhaving verkeersovertredingen

Rechtspraak en wetgeving

Op deze pagina vindt u achtergrondinformatie over de juridische basis van het wegenverkeersrecht en het verkeersstrafrecht. In de linker kolom kunt u kiezen uit de categorieën Rechtspraak en Wetgeving.

Straffen snelheidsovertredingen

Hieronder vindt u de richtlijnen voor het opleggen van straf na een forse snelheidsovertreding. Het betreft een richtlijn waar vanaf geweken kan worden, zowel in uw voordeel als in uw nadeel.

Straffen bij snelheidsovertreding > 30 km/u

31 t/m 49 km/h

31 t/m 49 km/h

 50 t/m 69 km/h

70 t/m 99 km/h

100 km/h of meer

Eerste overtreding

OM-strafbeschikking of eis ter zitting

vast tarief

vast tarief + OBM 2 mnd ov

vast tarief + OBM 4 mnd ov

tarief 95 tot 100 km/h + € 200 per 5 km/h
overschrijding + OBM 6 mnd ov

Tweede overtreding

OM-strafbeschikking of eis ter zitting

tarief 1e overtreding + 20% + OBM 2 mnd ov

tarief 1e overtreding + 20% + OBM 4 mnd ov

tarief 1e overtreding + 20% + OBM 6 mnd ov

 tarief 95 tot 100 km/h + € 200 per 5 km/h overschrijding + OBM 8 mnd ov

Derde overtreding

OM-strafbeschikking of eis ter zitting

tarief 1e overtreding + 20% + OBM 4 mnd ov

tarief 1e overtreding + 20% + OBM 6 mnd ov

tarief 1e overtreding + 20% + OBM 8 mnd ov

 tarief 95 tot 100 km/h + € 200 per 5 km/h overschrijding + OBM 10 mnd ov

Vierde overtreding

OM-strafbeschikking of eis ter zitting

tarief 1e overtreding + 20% + OBM 6 mnd ov

tarief 1e overtreding + 20% + OBM 8 mnd ov

tarief 1e overtreding + 20% + OBM 10 mnd ov

tarief 95 tot 100 km/h + € 200 per 5 km/h overschrijding + OBM 12 mnd

Straffen voor rijden onder invloed gevorderde bestuurders

Rechtbanken hanteren zogenaamde Oriëntatiepunten bij het bepalen van de straffen bij rijden onder invloed. Zo wordt bevorderd dat u in Leeuwarden ongeveer dezelfde straf krijgt als in Maastricht. Let op: de rechter is hieraan niet gebonden en kan zowel in uw voordeel als in uw nadeel van deze richtlijnen afwijken. Hier ligt een belangrijke taak voor uw advocaat.

Schaal

AAG (Ugl)

BAG (‰)

Boete

Ontzegging

werkstraf/celstraf

I

235 – 350

0,54 – 0,80

€ 300,–

II

351 – 435

0,81 – 1,00

€ 420,–

III

436 – 500

1,01 – 1,15

€ 550,–

IV

501 – 570

1,16 – 1,30

€ 650,–

V

571 – 650

1,31 – 1,50

€ 650,–

6 mnd vw

VI

651 – 715

1,51 – 1,65

€ 750,–

6 mnd ov

VII

716 – 785

1,66 – 1,80

€ 850,–

7 mnd ov

VIII

786 – 865

1,81 – 2,00

€ 950,–

8 mnd ov

IX

866 – 945

2,01 – 2,15

€ 1.000,–

9 mnd ov

X

946 – 1020

2,16 – 2,35

€ 1.100,–

10 mnd ov

XI

1021 – 1090

2,36 – 2,50

12 mnd ov

60 uur/30 dgn

XII

1091 – 1195

2,51 – 2,75

15 mnd ov

70 uur/35 dgn

XIII

1196 en hoger

2,76 en hoger

18 mnd ov

80 uur/40 dgn

Straffen rijden onder invloed beginnende bestuurders

Voor bestuurders die korter dan vijf jaar over hun rijbewijs beschikken, gelden zwaardere straffen voor rijden onder invloed. Kijk hieronder op welke straf u ongeveer kunt rekenen nadat u met alcohol op hebt gereden.

Schaal

AAG (Ugl)

BAG (‰)

Bedrag

OBM

taakstraf/gevangenisstraf

I

               95 – 350

           0,22 – 0,80

€ 300,–

II

351 – 435

0.81 – 1.00

€ 350,–

6 mnd vw

III

436 – 500

1.01 – 1.15

€ 450,–

6 mnd vw

IV

501 – 570

1.16 – 1.30

€ 550,–

6 mnd vw

V

571 – 650

1.31 – 1.50

€ 650,–

6 mnd ov

VI

651 – 715

1.51 – 1.65

€ 750,–

6 mnd ov

VII

716 – 785

1.66 – 1.80

€ 850,–

7 mnd ov

VIII

786 – 865

1.81 – 2.00

€ 950,–

8 mnd ov

IX

866 – 945

2.01 – 2.15

€ 1.000,–

9 mnd ov

X

946 – 1020

2.16 – 2.35

€ 1.100,–

10 mnd ov

XI

1021 – 1090

2.36 – 2.50

12 mnd ov

60 uur/30 dgn

XII

1091 – 1195

2.51 – 2.75

15 mnd ov

70 uur/35 dgn

XIII

> 1195

> 2.75

18 mnd ov

80 uur/40 dgn

Rijbewijs ingevorderd

Contact opnemen

Rijbewijs ingevorderd door de politie? Stel hieronder uw vraag.

Let op: wij behandelen geen CBR-zaken en vragen over verkeersboetes.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.