Rijbewijs ingevorderd drugs en medcijnen

Rijbewijs ingevorderd drugs: wij helpen!

Sinds kort heeft de politie de bevoegdheid gekregen om bestuurders van motorvoertuigen met behulp van een speekseltest te controleren op het gebruik van drugs. Hoe dat werkt, leest u hier.

Sinds 1 juli 2017 heeft de politie nieuwe bevoegdheden gekregen om bestuurders van motorvoertuigen op het gebruik van drugs en medicijnen te controleren. Politiemensen, die bij een verkeerscontrole zien dat de bestuurder kenmerken vertoont van middelengebruik, zijn bevoegd om met een speciaal apparaat speeksel af te nemen. De agent mag ook een zogenaamde Psychomotorische Test (PMT) afnemen. Hij let dan op kenmeken die duiden op het gebruik van drugs.
 

Welke drugs uit speekseltest?

De wet verbiedt het gebruik van een aantal met name genoemde drugs in het verkeer. Aan dat gebruik is een grenswaarde gekoppeld. Net als bij alcohol is er een grens vanaf waar het gebruik verboden is. De speekseltester herkent bijna alle stoffen die de wet noemt.

Het gaat om de volgende stoffen: amfetamine, methamfetamine, cocaïne, MDMA, MDEA, MDA, cannabis, heroïne, morfine, GHB, gamma butyrolacton en 1,4-butaandiol.

De grenswaarden voor de hiervoor genoemde stoffen zijn, indien zij enkelvoudig zijn gebruikt en gemeten in geval van:

a.  amfetamine, methamfetamine, cocaïne, MDMA, MDEA en MDA: 50 microgram amfetamine, methamfetamine, cocaïne, MDMA, MDEA of MDA per liter bloed;
b.  cannabis: 3,0 microgram tetrahydrocannabinol per liter bloed;
c.  heroïne en morfine: 20 microgram morfine per liter bloed;
d.  GHB, gamma butyrolacton of 1,4-butaandiol: 10 milligram GHB per liter bloed.

 

Gecombineerd gebruik alcohol en drugs

Is er sprake van drugsgebruik in combinatie met alcohol, dan gaan de grenswaarden omlaag. Hieronder ziet u de maximum grenswaarden bij gecombineerd gebruik van alcohol en drugs .

Indien een van de in artikel 2 aangewezen stoffen is gebruikt en gemeten in combinatie met een of meer andere van deze stoffen, alcohol of met een andere stof als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, is de grenswaarde voor iedere in het eerste lid genoemde stof en alcohol in geval van:

a.  amfetamine, methamfetamine, MDMA, MDEA of MDA: 25 microgram amfetamine, methamfetamine, MDMA, MDEA of MDA per liter bloed of 50 microgram voor de som van deze amfetamine-achtige stoffen indien een van deze amfetamine-achtige stoffen met een of meer andere van deze amfetamine-achtige stoffen is gebruikt en gemeten;
b.  cannabis: 1,0 microgram tetrahydrocannabinol per liter bloed
c.  cocaïne, heroïne en morfine: 10 microgram cocaïne of morfine per liter bloed;
d.  GHB, gamma butyrolacton of 1,4-butaandiol: 5,0 milligram GHB per liter bloed;
e.  alcohol: 0,2 milligram ethanol per milliliter bloed.

Rijbewijs ingevorderd drugs

Is er sprake van aangetoond drugsgebruik dan kan de politie niet zomaar overgaan tot invordering van het rijbewijs. Dat kan wel als de bestuurder weigert mee te werken aan de speekseltest.

Indien bloed is afgenomen na verdenking van strafbaar gebruik van zowel alcohol, drugs als een combinatie van die stoffen wordt in de beschikking rijverbod verwezen naar het recht op tegenonderzoek. In de WVW 1994 is geen strafrechtelijke grond opgenomen om bij overschrijdingen van de grenswaarden voor drugs al dan in combinatie met een of meer andere drugs of met alcohol, in het verkeer een rijbewijs in te vorderen.
De wetenschap is namelijk nog niet zover dat kan worden aangegeven vanaf welke grenswaarde per drug of combinatie van drugs met drugs of drugs met alcohol, de rijvaardigheid zodanig in gevaar is dat het rijbewijs moet worden ingevorderd en ingehouden. Wanneer daarentegen uit de ademtest blijkt dat een verdachte ervaren bestuurder een waarde F (= fault) blaast en daarnaast een vermoeden van drugsgebruik bestaat, is het rijbewijs enkel op grond van het ernstige vermoeden dat het alcoholgehalte van de adem van de bestuurder hoger is dan 1,3 milligram alcohol per milliliter bloed ( (artikel 164 tweede lid WVW 1994) in te vorderen.

Drugs in het verkeer: Justitie en CBR

Als de politie denkt dat u drugs heeft gebruikt in het verkeer, kan een bloedonderzoek worden gevorderd. Zijn de grenswaarden te hoog, dan kan kan zowel het OM als het CBR ingrijpen.

De Officier van Justitie eist op de zitting van de Politirechter fore straffen tegen bestuurders die drugs hebben gebruikt in het verkeer. De richtlijn van het OM gaat uit van een onvoorwaardelijke rijontzegging van 10 maanden. Daarnaast kan het CBR een onderzoek opleggen.

Welk onderzoek u moet laten doen, hangt af van wat er gebeurd is. Er zijn vier mogelijkheden:

*  Een onderzoek naar uw alcoholgebruik
*  Een onderzoek naar uw drugsgebruik
*  Een medisch onderzoek
*  Een onderzoek naar uw rijvaardigheid

Bent u door de politie aangehouden in verband met het gebruik van drugs, neem dan contact met ons op als uw rijbewijs is ingevorderd of wanneer uwordt benaderd door Justitie. 

Rijbewijsingevorderd.nl: toonaangevend en succesvol

Verkeersrechtadvocaat Ronald Kool begon in 2005 zijn speciale website ‘Rijbewijsingevorderd.nl’. De aanleiding was dat nogal wat van de zakelijke klanten van Kool te maken kregen met een ingevorderd rijbewijs. Sindsdien heeft 'Rijbewijsingevorderd.nl' heel veel zakelijke rijders weer snel op weg geholpen. Het kantoor werkt samen met een aantal streng geselecteerde advocaten door heel Nederland en is behalve toonaangevend ook zeer succesvol.

Meer weten?

Neem eens contact op of bel:
085 401 76 33
of buiten kantooruren:
061709 1710