Wanneer gaat ontzegging rijbevoegdheid in? | Alles wat je moet weten over een ingevorderd rijbewijs.

Wanneer gaat ontzegging rijbevoegdheid in?

Ronald Kool op 12 december 2019 | Reageer

Regelmatig krijg ik de vraag wanneer een rijontzegging ingaat. En vooral is de vraagsteller benieuwd wanneer hij weer mag rijden. Ondanks dat de bijsluiter bij de "Kennisgeving ontzegging rijbevoegdheid" vrij duidelijk is, gaat het toch vaak mis met vervelende consequenties tot gevolg.

Wie door de rechter onherroepelijk is veroordeeld tot een (deels) onvoorwaardelijke rijontzegging of een Strafbeschikking van de Officier van Justitie heeft gehad, krijgt daarvan een kennisgeving thuis. Daarin staat vermeld wanneer de rijontzegging ingaat. Als uw rijbewijs niet al was ingevorderd, moet u uw rijbewijs zo spoedig mogelijk naar het CVOM sturen. Het rijbewijs moet uiterlijk op de laatste dag voor het in de brief genoemde tijdstip waarop de rijontzegging ingaat, zijn verstuurd. Stuurt u het rijbewijs niet of te laat op naar het CVOM, dan gaat de rijontzegging toch gewoon in. De ontzegging van de rijbevoegdheid wordt dan echter verlengd met de tijd dat u het rijbewijs niet heeft ingeleverd. Met andere woorden: stuurt een het rijbewijs pas na bijvoorbeeld een maand in, dan duurt de rijontzegging ook een maand langer. Zorg er dus voor dat u uw rijbewijs altijd op tijd naar het CVOM stuurt en wacht altijd met rijden totdat u het rijbewijs feitelijk weer in handen heeft! Gaat u eerder rijden, dan pleegt u een misdrijf en bent u verder van huis. Was uw rijbewijs ingevorderd en had u het nog niet terug, dan zal het resterende deel van de rijnontzegging aansluitend aan de inhoudingsperiode ten uitvoer worden gelegd.  Bent u gedetineerd, dan tellen de dagen die u vast zat niet mee voor de rijontzegging.

Reageer

Rijbewijsingevorderd.nl: toonaangevend en succesvol

Verkeersrechtadvocaat Ronald Kool begon in 2005 zijn speciale website ‘Rijbewijsingevorderd.nl’. De aanleiding was dat nogal wat van de zakelijke klanten van Kool te maken kregen met een ingevorderd rijbewijs. Sindsdien heeft 'Rijbewijsingevorderd.nl' heel veel zakelijke rijders weer snel op weg geholpen. Het kantoor werkt samen met een aantal streng geselecteerde advocaten door heel Nederland en is behalve toonaangevend ook zeer succesvol.

Meer weten?

Neem eens contact op of bel:
085 401 76 33
of buiten kantooruren:
061709 1710