Rijbewijs terug na 10 dagen? Een hardnekkig misverstand. | Wat kost een advocaat als ik mijn rijbewijs wil terugvragen?

Rijbewijs terug na 10 dagen? Een hardnekkig misverstand.

Ronald Kool op 8 augustus 2016 | Reageer

Wanneer een rijbewijs is ingevorderd, bijvoorbeeld wegens rijden onder invloed of een snelheidsovertreding, moet de Officier van Justitie binnen tien dagen een beslissing nemen. Een termijn die tot veel vragen aanleiding geeft.

De Wegenverkeerswet zegt in artikel 164 lid 6 dat de Officier van Justitie binnen tien dagen na invordering van het rijbewijs moet beslissen over de inhouding van het rijbewijs. Beslist hij niet binnen tien dagen, dan moet hij het rijbewijs onverwijld aan de eigenaar terugsturen. Anders dan veel mensen denken, hoeft de Officier van Justitie niet binnen tien dagen een mededeling te doen aan de eigenaar van het rijbewijs. Hij hoeft alleen een beslissing te nemen over de vraag of hij het rijbewijs langer wil houden. Die beslissing en de datum waarop hij die neemt, tekent hij aan op een formulier dat ik als advocaat later bij de stukken aantref.

Het is dus beslist niet zo dat het rijbewijs aan de eigenaar moet worden teruggegeven als er binnen tien dagen geen bericht is van Justitie. Dat bericht mag bij wijze van spreken best pas na 14 dagen komen. Sinds 2011 worden alle ingevorderde rijbewijzen volgens vaste richtlijnen ingehouden. Is het rijbewijs ingevorderd wegens rijden onder invloed van alcohol, dan bedraagt de minimale inhoudingstermijn vier maanden. Heeft u te snel gereden, dan mag, u als het aan Justitie ligt, twee maanden niet rijden. Tegen die beslissing van het Openbaar Ministerie kan ik een klaagschrift voor u indienen.

Meer weten? Bel 085 - 401 7633

Reageer

Rijbewijsingevorderd.nl: toonaangevend en succesvol

Verkeersrechtadvocaat Ronald Kool begon in 2005 zijn speciale website ‘Rijbewijsingevorderd.nl’. De aanleiding was dat nogal wat van de zakelijke klanten van Kool te maken kregen met een ingevorderd rijbewijs. Sindsdien heeft 'Rijbewijsingevorderd.nl' heel veel zakelijke rijders weer snel op weg geholpen. Het kantoor werkt samen met een aantal streng geselecteerde advocaten door heel Nederland en is behalve toonaangevend ook zeer succesvol.

Meer weten?

Neem eens contact op of bel:
085 401 76 33
of buiten kantooruren:
061709 1710