Rijbewijs ingevorderd | strafbeschikking

Strafbeschikking niet altijd de beste uitkomst

Het aanbieden van een strafbeschikking is een manier van Justitie om, zonder tussenkomst van de rechter, eenvoudige strafzaken af te doen tijdens een OM-zitting. Voor de verdachte is die Strafbeschikking niet per definitie de beste oplossing. Officieren van Justitie zijn tenslotte geen rechters en kijken anders tegen de zaak aan. Lees er alles over op deze pagina.

Het Openbaar Ministerie maakt steeds vaker gebruik van de mogelijkheid zelf strafzaken af te doen door het uitvaardigen van een Strafbeschikking. In plaats van dat de rechter zich over een strafzaak buigt, zich uitlaat over de schuld en de straf bepaalt, doet de Officier van Justitie tijdens een OM-zitting (ook wel: OM-hoorzitting genoemd) de verdachte een strafvoorstel. Wanneer u bijvoobeeld verdacht wordt van mishandeling, een forse snelheidsovertreding heeft begaan of heeft gereden onder invloed van alcohol of van andere, relatief eenvoudige misdrijven, kan de Officier van Justitie besluiten de zaak niet aan de strafrechter voor te leggen, maar zelf een voorstel doen. Bel: 085 4017633

Zie ook: www.strafbeschikking.nl

Strafbeschikking? Vraag advies!

U krijgt dan tijdens een OM-zitting een Strafbeschikking aangeboden. Het kan dan gaan om een taakstraf van maximaal 180 uur, een rij-ontzegging van ten hoogste zes maanden enof een geldboete. Op deze website treft u meer informatie aan over een OM-zitting, de praktijk van de Strafbeschikking en hoe u daar mee om kunt gaan. Meer informatie? Bel: Bel 085 401 76 33

 

Strafbeschikking rijden onder invloed of snelheid

Als het Openbaar Ministerie de zaak niet op het Poltiebureau met u heeft geregeld, wordt u enkele maanden nadat het feit is begaan, uitgenodigd om tijdens een OM-hoorzitting daarover te komen praten. U bent niet verplicht om het aanbod te accepteren. Verschijnt u niet tijdens deze OM-zitting, of bent u het met het voorstel van de Officier van Justitie niet eens, dan zal de rechter zich uiteindelijk over de zaak buigen.

Ook als u op het Politiebureau een beschikking van de Officier van Justitie heeft ontvangen, is er geen reden bij de pakken neer te gaan zitten. U kunt nog in verzet als u op tijd reageert.

Onlangs berichtte de media dat beslissingen over rijden onder invloed (binnenkort) al op het politiebureau worden genomen. Het is goed om te weten dat het steeds gaat om een voorstel van de Officer van Justitie. Als u het er niet mee eens bent, kunt u het voorstel weigeren en vragen de zaak aan de rechter voor te leggen. Heeft u toch getekend, dan kunt u binnen twee weken verzet aantekenen. De zaak komt dan alsnog voor de rechter. Heeft u een Strafbeschikking ontvangen in verband met een verkeersovertreding of -misdrijf of heeft u een uitnodiging gehad om daarover op een OM-zitting te komen praten met de Officier van Justitie?

Aarzel dan niet en bel met 085 401 76 33 voor onafhankelijk advies of bijstand door een advocaat die gespecialiseerd is in zaken waarbij het rijbewijs ingevorderd is.

Rijbewijsingevorderd.nl: toonaangevend en succesvol

Verkeersrechtadvocaat Ronald Kool begon in 2005 zijn speciale website ‘Rijbewijsingevorderd.nl’. Sindsdien heeft 'Rijbewijsingevorderd.nl' heel veel zakelijke rijders weer snel op weg geholpen. Wilt u ook snel weer rijden? Neem dan vandaag nog contact op 085 401 76 33 of gebruik het formulier op de contactpagina.

Meer weten?

Neem eens contact op of bel:
085 401 76 33
of buiten kantooruren:
061709 1710