Rijbewijs kwijt door te hoge snelheid? Kom in actie!

Rijbewijs ingevorderd snelheid

U heeft te hard gereden en uw rijbewijs is ingevorderd. Dat is niet zo mooi, want u bent zoals zoveel anderen, afhankelijk van uw rijbewijs voor het verrichten van uw werkzaamheden. 

U wilt uw ingevorderde rijbewijs natuurlijk snel terug. Wij kunnen u helpen als u uw rijbewijs kwijt bent na een snelheidsovertreding. 

Invordering rijbewijs door te snel rijden

Niet elke snelheidsovertreding zal leiden tot invordering van het rijbewijs. De politie kan uw rijbewijs invorderen als de maximumsnelheid met 50 kilometer of meer wordt overschreden. Met een snelheid van 150 km/u rijden, waar je 100 mag, betekent dit 50 km overschrijding en bent u uw rijbewijs kwijt vanwege te hard rijden. 

Wilt u snel uw rijbewijs weer terug? Neem contact op en onze specialisten gaan aan de slag om uw zaak te bekijken!

Rijbewijs ingevorderd snelheid: wat nu?

Als de politie besluit tot invordering rijbewijs na een snelheidsovertreding, moet u er rekening mee houden dat u uw rijbewijs voor tenminste twee maanden kwijt bent.

Wij krijgen vaak de vraag: “Mijn rijbewijs is ingenomen wegens snelheid. Wat nu?” Het antwoord is simpel. Neem, wanneer uw rijbewijs is ingevorderd wegens snelheid, direct contact met ons op.

Onze advocaten hebben jarenlange ervaring met het terugvragen van ingevorderde rijbewijzen wegens snelheid.

Is uw rijbewijs ingevorderd vanwege uw snelheid? Heeft u dus te hard gereden? 

Als uw rijbewijs is ingevorderd moet u snel actie ondernemen, want u wilt uw ingevorderde rijbewijs uiteraard snel weer terug. We leggen u stap voor stap uit hoe we nu te werk gaan:

Stap 1: U neemt telefonisch contact op. We doen dan een inventarisatie: 

 • Wat is de reden dat uw rijbewijs is ingevorderd? En hoeveel te hard heeft u gereden?
 • Waar heeft u uw auto voor nodig? Bijvoorbeeld:
  • Woonwerk-verkeer
  • Kinderen wegbrengen/ophalen naar de opvang, school of sport
  • Ziek familielid verzorgen, bezoeken of wegbrengen/ophalen naar arts of ziekenuis

Stap 2: Aan het einde van het gesprek maken we op basis van uw informatie en onze ervaring een inschatting van uw kansen. We vertellen u eerlijk hoe groot de kans is dat u uw rijbewijs eerder terug kunt krijgen. 

Ook als we vinden dat u weinig tot geen kans maakt, laten we u dit weten. 

Stap 3: Kiest u ervoor om onze advocaat in te schakelen? Dan doen we een telefonisch intake. We vragen u dan om de volgende informatie te verstrekken:

 • Het invorderingsbewijs van de politie.
 • Heeft u uw auto dagelijks nodig om op uw werk te komen? Dan willen wij daarover graag meer weten.
 • Bent u zelfstandig ondernemer? Dan vertellen wij u wat wij aan extra informatie nodig hebben. 

Dit kan via de telefoon of per e-mail. Verdere communicatie doen we ook vooral telefonisch of via de e-mail. 

Stap 4: Zodra we de gegevens hebben ontvangen stelt de advocaat het klaagschrift op en dient hij dit dezelfde dag nog in bij de rechtbank. 

Let op! Als u zelf een klaagschrift opstelt aan de hand van een format dat u via internet gevonden heeft, is de kans groot dat uw klaagschrift wordt afgewezen. Schakel daarom altijd een ervaren advocaat in!

Daarnaast maakt de advocaat maakt zich bekend bij justitie en hij vraagt uw dossier op. 

We voeren een tweesporig beleid. Dit houdt in dat we het klaagschrift indienen bij de rechtbank én we sturen het direct naar de Officier van Justitie. 

Stap 5: Binnen twee tot drie weken vindt de raadkamerzitting plaats. In de tussentijd krijgen we inzicht in het proces verbaal dat is opgesteld. Zo kunnen we ons en u goed voorbereiden.

Stap 6: We bereiden u voor op de raadkamer zitting. Tijdens de voorbereiding doen we het volgende:

 • We leggen u uit wat er gaat gebeuren;
 • We vertellen u wie er aanwezig zijn bij uw raadkamerzitting;
 • Daarna leggen we uit wat voor vragen er gesteld kunnen worden;
 • We adviseren u over hoe u zich moet opstellen.

 

Gevolgen snelheidsovertredingen

Bij de volgende snelheidsovertredingen, zijn er consequenties en sancties:

 • 31 t/m 49*  kilometer te snel: registratie van de overtreding en sanctie op naam.
 • 50 t/m 69 kilometer te snel: registratie op naam en invordering van het rijbewijs voor twee maanden.
 • 70 t/m 99 kilometer te snel: registratie op naam en invordering van het rijbewijs voor vier maanden.
 • 100 kilometer of meer: registratie op naam en invordering van het rijbewijs voor zes maanden.

Wie binnen twee jaar na afdoening van de vorige overtreding opnieuw in de fout gaat krijgt er standaard twee extra maanden bij. Afdoening houdt in: een onherroepelijke strafbeschikking, een onherroepelijk vonnis of een betaalde transactie (= bekeuring).

* Registratie van een snelheidsovertreding vindt op snelwegen plaats vanaf 40 kilometer overschrijding, in plaats van 30 km te snel op alle andere wegen.

Snelheid rijbewijs kwijt, kom snel in actie!

Als u door snelheid uw rijbewijs kwijt bent, wacht dan niet af, maar onderneem direct actie. Bel met 085 401 7633 voor snelle hulp om uw rijbewijs weer terug te krijgen. In veel gevallen heeft u uw rijbewijs weer snel terug.

Geniet van onze voordelen

U wilt dat een specialist uw zaak snel en professioneel afhandelt. Wanneer u kiest voor een gespecialiseerde advocaat van rijbewijsingevorderd.nl geniet u van de volgende voordelen:

We staan u vriendelijk te woord: Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt,  luisteren we aandachtig naar uw verhaal en aan het einde van het gesprek maken we een duidelijke inschatting van uw kansen.

Wanneer we verwachten dat u geen kans maakt om uw zaak te winnen (en uw rijbewijs snel terug te krijgen), laten we dit eerlijk weten. U krijgt van ons altijd eerlijk en objectief advies. 

De telefonische inschatting die we maken, is altijd 100% gratis. Ons betaalde traject start pas als u besluit om met ons in zee te gaan. De inschatting maken we op basis van uw verhaal en onze ervaring.

De advocaat, gespecialiseerd in verkeersrecht, heeft persoonlijk ruim 30 jaar ervaring. Het door hem opgerichte rijbewijsingevorderd.nl bestaat al sinds 2005 en er is ervaring opgebouwd met ruim 1000+ verkeersrechtzaken. Bij rijbewijsingevorderd.nl krijgt u gegarandeerd een ervaren advocaat. 

Onze dienstverlening wordt met een 9,2 beoordeeld. Hier zijn wij erg trots op. Wat in veel beoordelingen naar voren komt is dat we uw rijbewijs snel weer terug hebben. Dit komt omdat wij razendsnel handelen nadat u ons heeft ingeschakeld.

Ik dacht dat ik daar 80 mocht, maar in werkelijkheid was het een 50-kilometerweg. Rijbewijs ingevorderd! Wat een ellende. Rijbewijsingevorderd.nl hielp mij gelukkig snel uit de brand. Goed dat ik ze heb ingeschakeld om mijn ingevorderd rijbewijs weer terug te krijgen. Anders had ik nu misschien nog op een brief van de Officier van Justitie zitten wachten. Eline, 42 jaar werkzaam als financieel adviseur. Rijdt 30.000 km per jaar.

Invordering rijbewijs snelheidsovertreding: Officier van Justitie

Nadat uw rijbewijs is ingevorderd na een snelheidsovertreding, stuurt de politie uw rijbewijs naar de Officier van Justitie. Die bepaalt binnen 10 dagen dat uw rijbewijs voor tenminste twee maanden zal worden ingehouden.

Dat is uiteraard geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. Onze advocaten kunnen u helpen het ingevorderde rijbewijs na snelheid eerder terug te krijgen. Door het indienen van een klaagschrift bij de Rechtbank, kan uw zaak eerder aan de rechter worden voorgelegd.

Veelgestelde vragen

Mag de politie de eigen boordsnelheidsmeter van de politieauto gebruiken om de snelheid vast te stellen?
Ja, dat mag. Als de snelheidsmeter van de politieauto of -motor geijkt is, kan ook daarmee de snelheidsovertreding worden vastgesteld.

De agent was alleen. Kan hij mij dan bekeuren of mijn rijbewijs invorderen?
Ja, een politieagent heeft de eed afgelegd dat hij naar waarheid zijn proces verbaal zal opstellen. Ook als hij alleen is kan hij een rechtsgeldige snelheidsmeting doen en het rijbewijs invorderen.

Ik heb vorig jaar een Strafbeschikking gekregen omdat ik 30 kilometer te snel reed. Nu heb ik vandaag 50 kilometer te hard gereden. Hoe lang ben ik mijn rijbewijs nu kwijt?
De overtreding van 30 kilometer te snel staat op het strafblad en telt dus mee voor recidive. Dat betekent dat de Officier van Justitie het rijbewijs zeker vier maanden gaat inhouden.

Hoe lang blijven oude verkeersovertredingen zichtbaar op mijn strafblad.
Vijf jaar nadat er een straf is opgelegd blijven oude overtredingen zichtbaar. Misdrijven blijven altijd op uw strafblad staan.

Hoe lang ben ik mijn rijbewijs kwijt?
Minimaal twee maanden bij een overtreding vanaf 50 kilometer te snel. Reed u meer dan 70 km te snel, dan bedraagt de inhouding vier maanden. Ging u al eerder in de fout, dan komen er nog twee maanden bij.

Krijg ik mij rijbewijs binnen tien dagen terug?
Nee, dat is zeker niet het geval ook al wordt dat nog vaak verteld en gedacht. Zie voor de werkelijke gang van zaken de vraag hiervoor.

Hoelang duurt het voordat u mijn rijbewijs weer terug heeft?
Dat hangt van veel factoren af. Was u al eerder de klos? Hoe dringend heeft u uw rijbewijs nodig? Hoeveel te hard heeft u gereden? Voor een juiste inschatting kunt u het beste telefonisch contact opnemen.

Mijn rijbewijs is door de politie opgestuurd naar het CVOM. Wat nu?
De Officier van Justitie moet binnen tien dagen een beslissing nemen en beveelt altijd dat uw rijbewijs minimaal twee maanden ingehouden blijft. 

Het is nu tien dagen geleden dat mijn rijbewijs werd ingevorderd maar ik heb niet gehoord. Moet de Officier het rijbewijs nu teruggeven?
Nee, helaas is dat niet het geval. De Officier moet binnen tien dagen een beslissing nemen en heeft vervolgens alle tijd om u daarover een brief te sturen.

Rijbewijsingevorderd.nl: toonaangevend en succesvol

Verkeersrechtadvocaat Ronald Kool begon in 2005 zijn speciale website ‘Rijbewijsingevorderd.nl’. De aanleiding was dat nogal wat van de zakelijke klanten van Kool te maken kregen met een ingevorderd rijbewijs. Sindsdien heeft 'Rijbewijsingevorderd.nl' heel veel zakelijke rijders weer snel op weg geholpen. Het kantoor werkt samen met een aantal streng geselecteerde advocaten door heel Nederland en is behalve toonaangevend ook zeer succesvol.

Meer weten?

Neem eens contact op of bel:
085 401 76 33
of buiten kantooruren:
061709 1710