Rijbewijs ingevorderd | 10 dagen kwijt

Rijbewijs niet na 10 dagen terug

Het eerste en grootste misverstanden rond een ingevorderd rijbewijs, is dat u het rijbewijs na 10 dagen automatisch terugkrijgt. Het tegendeel is waar! Ingevorderde rijbewijzen blijven in de regel enkele maanden ingevorderd en gaan zeker niet na 10 dagen zomaar weer terug naar de eigenaar.

Een tweede hardnekkig misverstand is dat de Officier van Justitie u het rijbewijs terug moet geven, als u na 10 dagen nog niets heeft gehoord. Ook dat is namelijk niet waar. De Officier van Jusitie moet binnen 10 dagen beslissen. Maar de uitslag mag hij ook na 10 dagen aan u meedelen. Onze advocaten beschikken, als zij een klaagschrift voor u indienen en u bijstand verlenen op de zitting, over het dossier. Daarin zit een speciaal formulier aan de  hand waarvan zij kunnen controleren of de Officier van Justitie binnen de termijn van tien dagen een besluit heeft genomen wanneer uw rijbewijs ingevorderd is.  

Beslissing pas na tien dagen

Als de Officier van Justitie te laat is met zijn beslissing - dat wil zeggen: Als hij niet binnen tien dagen een definitieve beslissing over uw rijbewijs heeft genomen- dan moet hij het rijbewijs aan u terug sturen. In de praktijk komt dit slechts bij zeer hoge uitzondering voor. De Officier bij het CVOM moet dagelijks over heel veel rijbewijzen een beslissing nemen en de processen en termijnen worden goed bewaakt. Bovendien geldt dat als de laatste dag van de termijn in het weekend of op een feestdag valt, de Officier tot de volgende werkdag de tijd krijgt. Langere termijnen dan 10 dagen bestaan dus ook. Als stelregel kunt u aannemen dat een rijbewijs dat door de politie is ingevorderd, voor langere tijd ingehouden blijft. Onze advocaten kunnen er in veel gevallen voor zorgen dat u het rijbewijs weer snel terugkrijgt. Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtspecialisten (NVSA).

Rijbewijs kwijt? Onderneem actie!

Als uw rijbewijs is ingevorderd dient u dus zelf actie te ondernemen om het eerder terug te krijgen. Anders dient u de zitting bij de Officier van Justitie of de Rechter af te wachten. De ervaring leert dat dit maanden kan duren. En dan moet u nog maar afwachten wat de uitslag zal zijn. Wacht daarom niet af, maar onderneem zelf actie. Neem contact met ons op. Onze advocaten weten in de meeste gevallen het rijbewijs binnen enkele weken terug te krijgen. Dat bespaart u een hoop narigheid en u kunt snel weer rijden.

Ik was zo onverstandig om eerst 10 dagen te wachten op de brief van de Officier van Justitie. Pas na 14 dagen kreeg ik bericht: rijbewijs 4 maanden kwijt! Achteraf bleek dat ik meteen actie had moeten ondernemen. Nu was er veel tijd verloren gegaan. Toen de advocaten van Rijbewijsingevorderd.nl eenmaal aan het werk gingen, had ik mijn rijbewijs snel terug. Paul (46), Projectmanager bouwbedrijf. Rijdt 40.000 km per jaar.

Rijbewijs ingevorderd en 10 dagen termijn

Wat zegt de wet? Artikel 164 lid 6 zegt het volgende:

" Indien de officier van justitie binnen tien dagen na de dag van invordering niet gebruik maakt van de in het vierde lid bedoelde bevoegdheid, geeft hij de ingevorderde bewijzen onverwijld terug aan de houder. Teruggave vindt eveneens plaats, indien ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat aan de houder in geval van veroordeling door de rechter dan wel uitvaardiging van een strafbeschikking geen onvoorwaardelijke ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen zal worden opgelegd, dan wel geen onvoorwaardelijke ontzegging van langere duur dan de tijd gedurende welke de bewijzen zijn ingevorderd of ingehouden geweest.

Teruggave vindt ten slotte plaats indien het onderzoek van de zaak op de terechtzitting niet binnen zes maanden na de dag van invordering is aangevangen, dan wel binnen die termijn geen strafbeschikking is uitgevaardigd. Het rijbewijs wordt niet aan betrokkene teruggegeven, indien het een rijbewijs betreft waarvan ingevolge een der artikelen 130, tweede lid of 164 de overgifte is gevorderd,"

Rijbewijsingevorderd.nl: toonaangevend en succesvol

Verkeersrechtadvocaat Ronald Kool begon in 2005 zijn speciale website ‘Rijbewijsingevorderd.nl’. De aanleiding was dat nogal wat van de zakelijke klanten van Kool te maken kregen met een ingevorderd rijbewijs. Sindsdien heeft 'Rijbewijsingevorderd.nl' heel veel zakelijke rijders weer snel op weg geholpen. Het kantoor werkt samen met een aantal streng geselecteerde advocaten door heel Nederland en is behalve toonaangevend ook zeer succesvol.

Meer weten?

Neem eens contact op of bel:
085 401 76 33
of buiten kantooruren:
061709 1710