Rijbewijs ingevorderd | 10 dagen kwijt

Rijbewijs niet na 10 dagen terug!

Het eerste en grootste misverstand rond een ingevorderd rijbewijs is dat u het rijbewijs na 10 dagen automatisch terugkrijgt. Het tegendeel is waar!

Ingevorderde rijbewijzen blijven tot wel zes maanden ingevorderd en gaan zeker niet na 10 dagen zomaar weer naar u terug. Een tweede hardnekkig misverstand is dat de Officier van Justitie uw rijbewijs aan u moet teruggeven, als u na 10 dagen nog niets heeft gehoord. Ook dat is namelijk niet waar.

De Officier van Justitie moet binnen 10 dagen beslissen. Maar de uitslag mag hij ook pas na 10 dagen aan u meedelen. Heeft u op de tiende dag na invordering van uw rijbewijs dus nog niets gehoord, dan zegt dat nog niets. De Officier van Justitie heeft mogelijk de beslissing over de inhouding van uw rijbewijs wel op tijd genomen, maar nog niet aan u meegedeeld. Aan het meedelen van de beslissing is geen wettelijke termijn verbonden.

Rijbewijsingevorderd.nl heeft mij geweldig geholpen met het terugkrijgen van mijn rijbewijs. De officier wilde het rijbewijs 4 maanden inhouden. Uiteindelijk had ik het na een paar weken al terug. Goede bereikbaarheid, ook in het weekend. Super! Han D. Amsterdam

Officier bij CVOM beslist binnen tien dagen over inhouden rijbewijs

Als u een advocaat inschakelt om uw rijbewijs eerder terug te vragen, heeft dat als extra voordeel dat hij toegang krijgt tot uw complete dossier en het proces verbaal. In het dossier zit een speciaal formulier waaruit blijkt of de Officier van Justitie bij het nemen van zijn beslissing over uw ingevorderde rijbewijs, binnen de termijn van tien dagen is gebleven. Uw advocaat controleert dit. Is de Officier van Justitie te laat, dan moet u uw ingevorderde rijbewijs meteen terugkrijgen. Dit komt met enige regelmaat voor.

Ook krijgt uw advocaat inzicht in uw strafblad zodat hij bij zijn advisering rekening kan houden met mogelijk eerder door u gepleegde feiten. Wanneer u géén advocaat inschakelt kunt u er niet achter komen of de Officier van Justitie op tijd een beslissing heeft genomen en blijft u ook verstoken van andere belangrijke informatie over uw zaak. Informatie die vaak bepalend is voor de vraag of u kans maakt uw rijbewijs eerder terug te krijgen. 

Zeer snelle en accurate hulp om mijn rijbewijs terug te krijgen Zeer tevreden en een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. Arjen. Voorschoten

Redenen eerder terugkrijgen rijbewijs

Behalve het overschrijden van de tien-dagen-termijn zijn er nog andere redenen waarom u uw rijbewijs eerder terug kunt krijgen. Uw advocaat onderzoekt bijvoorbeeld of bij de invordering van uw rijbewijs aan alle wettelijke spelregels is voldaan. Is er sprake van fouten in het onderzoek, dan zou dat kunnen betekenen dat u uw rijbewijs eerder terug moet krijgen. 

Wilt u voorkomen dat u maandenlang niet mag rijden? Neem dan contact met ons op. En bedenk dat elke dag dat u langer wacht, u minder profijt hebt van het inschakelen van onze hulp. De procedure neemt namelijk best wel wat tijd in beslag. Des te meer tijd u laat verstrijken, des te langer duurt het voordat u weer mag rijden. Wilt u ook snel weer rijden? Bel: 085 401 76 33

Mijn vrouw had al uitgerekend dat ik er met het openbaar vervoer twee uur over zou doen om op mijn werk te komen. Gelukkig kon ik dat voorkomen door op tijd een advocaat in te schakelen. Ed K. Alkmaar

Zeer succesvol voor zakelijke rijders

In de afgelopen 20 jaar hielpen wij heel veel zakelijke rijders die, net zoals u, geen dag zonder hun rijbewijs kunnen. In 90% van de gevallen konden zij snel weer rijden en hun werk weer doen zoals zij dat gewend waren. Als u besluit ons in te schakelen, profiteert u van de kennis en ervaring van gespecialiseerde en ervaren advocaten. Ons kantoor heeft bovendien rechtstreekse lijnen met Justitie en de Rechtbanken. Daardoor kunnen wij snel de benodigde acties voor u ondernemen. Als u wilt vandaag nog!

Beslissing pas na tien dagen

Als de Officier van Justitie te laat is met zijn beslissing - dat wil zeggen: Als hij niet binnen tien dagen een definitieve beslissing over uw rijbewijs heeft genomen- dan moet hij het rijbewijs aan u terug sturen. In de praktijk komt dit met enige regelmaat voor. De Officier bij het CVOM moet dagelijks over heel veel rijbewijzen een beslissing nemen en de processen en termijnen worden goed bewaakt. Desondanks gaat het nog wel eens mis. Als de laatste dag van de 10-dagen-termijn in het weekend of op een feestdag valt, krijgt de Officier van Justitie tot de volgende werkdag de tijd om alsnog een beslssing over uw ingenomen rijbewijs te beslissen. Langere termijnen dan 10 dagen bestaan dus ook. Als stelregel kunt u aannemen dat een rijbewijs dat door de politie is ingevorderd, voor langere tijd (meerdere maaanden) ingehouden blijft. Onze advocaten kunnen er in veel gevallen voor zorgen dat u het rijbewijs eerder terugkrijgt. 

Rijbewijs kwijt? Onderneem actie!

Als uw rijbewijs is ingevorderd mag u van het ene op het andere moment niet meer rijden met alle gevolgen voor uw werk en uw privéleven van dien. Dit kunt u doen om uw rijbewijs eerder terug te krijgen.

Als uw rijbewijs is ingevorderd dient u dus zelf actie te ondernemen om het eerder terug te krijgen. Doet u niets dan zit er niets anders op dan de zitting bij de Officier van Justitie of de Rechter af te wachten. De ervaring leert dat dit maanden kan duren. Vaak langer dan de tijd dat uw rijbewijs ingehouden blijft. En dan moet u nog maar afwachten wat de uitkomst zal zijn. Wacht daarom niet af, maar onderneem zelf actie. Neem contact met ons op. Onze advocaten weten in 90% van de gevallen het rijbewijs binnen enkele weken terug te krijgen. Dat bespaart u een hoop narigheid en u kunt snel weer rijden.

Ik was zo onverstandig om eerst 10 dagen te wachten op de brief van de Officier van Justitie. Pas na 14 dagen kreeg ik bericht: rijbewijs 4 maanden kwijt! Achteraf bleek dat ik meteen actie had moeten ondernemen. Nu was er veel tijd verloren gegaan. Toen de advocaten van Rijbewijsingevorderd.nl eenmaal aan het werk gingen, had ik mijn rijbewijs snel terug. Paul (46), Projectmanager bouwbedrijf. Rijdt 40.000 km per jaar.

Rijbewijs ingevorderd en 10 dagen termijn

Wat zegt de wet? Artikel 164 lid 6 zegt het volgende:

" Indien de officier van justitie binnen tien dagen na de dag van invordering niet gebruik maakt van de in het vierde lid bedoelde bevoegdheid, geeft hij de ingevorderde bewijzen onverwijld terug aan de houder. Teruggave vindt eveneens plaats, indien ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat aan de houder in geval van veroordeling door de rechter dan wel uitvaardiging van een strafbeschikking geen onvoorwaardelijke ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen zal worden opgelegd, dan wel geen onvoorwaardelijke ontzegging van langere duur dan de tijd gedurende welke de bewijzen zijn ingevorderd of ingehouden geweest.

Teruggave vindt ten slotte plaats indien het onderzoek van de zaak op de terechtzitting niet binnen zes maanden na de dag van invordering is aangevangen, dan wel binnen die termijn geen strafbeschikking is uitgevaardigd. Het rijbewijs wordt niet aan betrokkene teruggegeven, indien het een rijbewijs betreft waarvan ingevolge een der artikelen 130, tweede lid of 164 de overgifte is gevorderd,"

Rijbewijsingevorderd.nl: toonaangevend en succesvol

Verkeersrechtadvocaat Ronald Kool begon in 2005 zijn speciale website ‘Rijbewijsingevorderd.nl’. De aanleiding was dat nogal wat van de zakelijke klanten van Kool te maken kregen met een ingevorderd rijbewijs. Sindsdien heeft 'Rijbewijsingevorderd.nl' heel veel zakelijke rijders weer snel op weg geholpen. Het kantoor werkt samen met een aantal streng geselecteerde advocaten door heel Nederland en is behalve toonaangevend ook zeer succesvol.

Meer weten?

Neem eens contact op of bel:
085 401 76 33
of buiten kantooruren:
061709 1710