Ingevorderd rijbewijs | in beslag genomen

Rijbewijs in beslag genomen

Is uw rijbewijs in beslag genomen? U bent niet de enige: elke dag worden wij hierover gebeld. Onze cliënten willen dan graag weten wat zij moeten doen als hun rijbewijs in beslag genomen is. Begrijpelijk, want na inbeslagname mag je meteen niet meer rijden. Dat geeft hoofdbrekens bij het uitvoeren van je dagelijkse werkzaamheden, maar ook privé levert het de nodige problemen op. Wij helpen u graag snel weer op weg.

Inbeslagname rijbewijs

Het komt zeer regelmatig voor dat een rijbewijs in beslag genomen wordt. Als u deze website bezoekt omdat uw rijbewijs in beslag genomen is, dan kunt u zich troosten met de gedachte dat u bepaald niet de enige bent. Jaarlijks worden duizenden rijbewijzen in beslag genomen. Tot voor kort volgde op de inbeslagname rijbewijs vaak een brief dat het rijbewijs na een paar dagen alweer werd teruggegeven. Sinds 2011 wordt ieder rijbewijs door de Officier van Justitie voor tenminste twee maanden ingehouden. Vaak is de inbeslagname zelfs langer!

Rijbewijs ingevorderd wanneer terug?

Wanneer er worden gesproken van “inbeslagname rijbewijs”, wordt eigenlijk de invordering van het rijbewijs bedoeld. Het rijbewijs wordt ingevorderd door de politie. Zij gaat daartoe over wanneer er sprake is van een ernstig geval van rijden onder invloed of van het plegen van een excessieve snelheidsovertreding. Ook wanneer een automobilist zich zeer onverantwoord in het verkeer gedraagt, kan dit tot inbeslagname van het rijbewijs leiden.

Rijbewijs terug 10 dagen

Wanneer de politie een rijbewijs heeft ingevorderd, dient zij dit direct op te sturen naar de Officier van Justitie bij het CVOM in Utrecht. Deze moet binnen 10 dagen beslissen over teruggave van het rijbewijs. Dat betekent echter niet dat de Officier van Justitie u ook binnen 10 dagen moet berichten over inhouding of teruggave. Daarvoor heeft de Officier van Justitie langer de tijd. Als u dus pas na 14 dagen bericht krijgt, heeft dat voor de procedure verder geen gevolgen. Er is ook geen sprake van een vormfout.

Ingevorderd rijbewijs terug

Natuurlijk wilt u uw ingevorderde rijbewijs zo snel mogelijk terug. Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt, kunnen wij inschatten of u kans maakt uw rijbewijs terug te krijgen. In dat geval stellen wij een klaagschrift op waarmee tegen de inbeslagname van het rijbewijs wordt geklaagd bij de rechtbank. In veel gevallen leidt dit tot snelle teruggave van het rijbewijs, zodat uw leven weer snel zijn normale loop krijgt. Meer weten? Bel: 085 401 7633 en u bent snel weer op weg.

Als taxichauffeur kan ik natuurlijk geen dag zonder rijbewijs. Dat begrepen ze bij rijbewijsingevorderd.nl heel goed. Nog dezelfde dag werd een "klaagschrift ingevorderd rijbewijs" ingediend en na twee weken stond ik al voor de rechter. Die bepaalde dat het rijbewijs door de Officier aan mij terug moest worden gegeven waarna ik weer snel aan het werk kon. Mike (41) , taxichauffeur regio Rijnmond

Rijbewijsingevorderd.nl: toonaangevend en succesvol

Verkeersrechtadvocaat Ronald Kool begon in 2005 zijn speciale website ‘Rijbewijsingevorderd.nl’. De aanleiding was dat nogal wat van de zakelijke klanten van Kool te maken kregen met een ingevorderd rijbewijs. Sindsdien heeft 'Rijbewijsingevorderd.nl' heel veel zakelijke rijders weer snel op weg geholpen. Het kantoor werkt samen met een aantal streng geselecteerde advocaten door heel Nederland en is behalve toonaangevend ook zeer succesvol.

Meer weten?

Neem eens contact op of bel:
085 401 76 33
of buiten kantooruren:
061709 1710