Rijbewijs terug in drie stappen

Als uw rijbewijs is ingevorderd, heeft het Openbaar Ministerie tien dagen om te bepalen of uw rijbewijs ingehouden blijft. De Officier van Justitie zal het rijbewijs nooit automatisch aan u terugsturen! Door achterstanden bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) kan het soms langer duren voordat u bericht krijgt, maar dat doet niets af aan de geldigheid van de beslissing. Als die beslissing maar binnen tien dagen genomen is.

Stap 1: samen een klaagschrift opstellen

Blijft uw rijbewijs ingehouden? Neem dan meteen contact met ons op. Zien wij mogelijkheden voor een succesvol verweer, dan stellen we een klaagschrift op voor een voorlopige teruggave en dienen deze in bij de Rechtbank van de regio waar de overtreding is begaan.

Stap 2: een professionele tegenpartij

De behandeling van het klaagschrift vindt meestal na enkele weken plaats. Als door de wol geverfde advocaten weten wij precies wat u kunt verwachten, en daar bereiden wij u - telefonisch - op voor. Natuurlijk gaan wij met u mee naar de zitting en lichten wij het klaagschrift en uw persoonlijke omstandigheden toe.

De meerwaarde van een advocaat van Rijbewijsingevorderd.nl schuilt niet alleen in de kwaliteit of overtuigingskracht van het klaagschrift, wij kunnen de Officier van Justitie ook professioneel weerwoord bieden. Wij kennen de richtlijnen en de recidiveregelingen en weten voor welke argumenten een rechter gevoelig is. In veel gevallen was die aanpak goed voor het terugkrijgen van het rijbewijs. Maar… resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Veel hangt af van wat er aan de hand is in uw zaak.

Stap 3: succesvol afronden

Als de rechter het Openbaar Ministerie opdracht geeft om uw ingevorderde rijbewijs voorlopig aan u terug te geven, kunt u in ieder geval de weg weer op. Op termijn volgt nog een strafzaak of wordt u uitgenodigd voor een OM-zitting (zie hieronder). Daar komt aan de orde welke straf u krijgt voor de overtreding die u heeft begaan. Ook dan is het verstandig een advocaat bij u te hebben. Heeft u uw rijbewijs al voorlopig teruggekregen, dan wordt dat vaker wel dan niet omgezet in een definitieve teruggave.

De OM Hoorzitting

De wet geeft het Openbaar Ministerie de mogelijkheid zelf straffen uit te delen, ook in verkeerszaken. Daardoor kan het gebeuren dat u bij de invordering van uw rijbewijs door de Officier van Justitie uitgenodigd wordt om een 'OM-zitting' bij te wonen, waarin u een strafvoorstel wordt gedaan. Het is dan des te belangrijker dat u door een ter zake kundige advocaat wordt bijgestaan. Deze kan inschatten of het voorstel dat u heeft ontvangen aanvaardbaar is of dat u mogelijk meer gebaat bent bij een behandeling door de strafrechter. Zodra u akkoord gaat, wordt een strafbeschikking opgesteld.

Rijbewijsingevorderd.nl helpt!  Bel: 085 401 7633